Veiligheid

Op de Dag van de Rail 2015 zei Pier Eringa - president-directeur van ProRail - dat hij gaat jagen op verstoringen in de treindienst die onnodig zijn. Hij wil dat ProRail en de spoorsector meer een pitstop-mentaliteit aannemen bij de aanpak van storingen op het spoor: beter voorbereiden en sneller handelen als er een storing is. Ook vraagt Eringa zich af of we misschien te veel zijn doorgeschoten in het veiligheidsdenken: vanwege de veiligheid gaat het spoor te vaak en te lang op slot.

Op 16 juni jl. vond de plug-in kennissessie Spoorveiligheid plaats op het Instituut Fysieke Veiligheid. In de kennissessie was aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van spoorveiligheid. De volgende thema's zijn aan bod gekomen:

Op initiatief van de gemeente Neerijnen hebben de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel en Maasdriel op 8 juni jl. vergaderd met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS), ProRail, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de provincie Gelderland over de veiligheid in de regio op het spoor, het water en de weg. 

In 2014 zijn 112 treinen voorbij een rood sein gereden. Dat is het laagste aantal treinen dat het stopsein negeert sinds begin jaren ’80. Het aantal kilometers dat treinen afleggen is in dezelfde periode met bijna de helft toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op 1 april is de regeling ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ in werking getreden door een wetswijziging, zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast wat de maximale risico’s voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet.

Burgemeester Rob Welten van Borne heeft donderdagmiddag 5 maart namens de VeiligheidsRegio Twente en de gemeente Borne de toolkit Zelfredzaamheid & Spoorveiligheid overhandigd aan gedeputeerde Ineke Bakker van de Provincie Overijssel. Ook in Twents verband komt het vervoer van gevaarlijke stoffen naar boven als één van de belangrijkste aandachtspunten”, aldus Welten. Uit analyses zou gebleken zijn dat er geen risico’s boven de wettelijke normen zijn.

Anderstaligheid blijkt veiligheidsrisico's met zich mee te brengen. Deze conclusie volgt uit onderzoek door TNO, dat Deltalinqs met andere partijen heeft laten uitvoeren. De goede praktijken die uit het onderzoek naar voren komen moeten nu zo breed mogelijk geïmplementeerd worden.

De gehele spoorlijn tussen Maasvlakte en de Duitse grens, waaronder de Betuweroute, is binnenkort voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Vanaf 9 december is de bestaande ATB-beveiliging bij Zevenaar volledig vervangen door ERTMS. In oktober werd het systeem bij Kijfhoek al in gebruik genomen.

Auteur(s)

Afgelopen voorjaar heeft Den Hartogh Logistics een veiligheidsprogramma voor al zijn medewerkers wereldwijd gelanceerd: The Power of Safe. Het programma betekent voor het bedrijf samenwerken aan de verhoging van de veiligheidscultuur.

Op 17 oktober jl. vond bij Deltalinqs de bijeenkomst 'Taalverschillen en veiligheid' plaats. Daarbij werden de conclusies van het door TNO uitgevoerde onderzoek naar de invloed van taalverschillen op veiligheid gepresenteerd. Door een aantal sprekers werd duidelijk gemaakt hoe bedrijven omgaan met anderstaligen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal handvatten voor het beheersen van veiligheidsrisico’s door taalverschillen. Deze handvatten betreft een advies hoe een generiek veiligheidsbeheerssysteem aangepast kan worden zodat het veerkrachtig is voor taalverschillen.