Veiligheid

Minister Schultz van Haegen heeft Kamervragen van de PvdA beantwoord over veiligheidsrisico's van de Belgische kerncentrales. Het Financieel Dagblad had bericht dat het Belgische federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) klaagt over laksheid bij het energiebedrijf Engie Elektrabel, de eigenaar van de kerncentrales in Doel en Tihange.

Aan de Erasmus Universiteit is recentelijk onderzoek gedaan naar de invloed van gedrag van leidinggevenden op veiligheid in de sector logistiek en opslag. Een preventiegericht manager blijkt - dankzij zijn 'veiligheidsspecifiek leiderschap' - een veiilger werkvloer te realiseren.

De veiligheid bij de kerncentrale in Borssele is door het meningsverschil tussen het Rijk en de aandeelhouders van energiebedrijf Delta niet in het geding. Dat hebben ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) benadrukt.

De aandeelhouders van Delta wezen deze week een reddingsplan van het kabinet voor het energiebedrijf af, omdat ze dat te karig vonden. De suggestie dat het kabinet financieel over de brug moet komen omdat anders de veiligheid van de kerncentrale in het geding komt, noemt Dijsselbloem ,,onnodig ongerust makend''. 

Onder de titel 'Een gezond en veilig Nederland' heeft staatssecretaris Dijksma (I&M) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met haar plannen om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. Dit met name ten aanzien van het omgaan met gevaarlijke stoffen. Zo heeft zij een Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector opengesteld, gericht op initiatieven die bijdragen aan het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld: de versterking van de veiligheidscultuur. 

Het ministerie van I&M heeft de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector vastgesteld, die gepubliceerd is in Staatscourant 2016, 49302 (21 september). Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen - dus in de Brzo-sector. De regeling is op 1 oktober jl. in werking getreden.

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met:

Magazine editie

De veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen is omvangrijk en complex. De regelingen zijn gebaseerd op een aantal stelsels met uiteenlopende strekking en herkomst. Dit eerste deel van een tweeluik biedt een 
toelichting op de structuur en opzet. Het tweede deel gaat over problemen doordat regelingen in elkaar grijpen.

Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over berichtgeving dat er zorgen zijn over de veiligheid bij de kerncentrale in Petten. De ChristenUnie wil de onderste steen boven krijgen, meldde Carla Dik-Faber. De NOS meldde woensdag een document in handen te hebben waaruit blijkt dat de financiële druk op exploitant NRG van de reactor te groot is. Die kampt onder meer met een grote schuld. Commerciële doelen zouden nu voorrang hebben, waardoor veiligheid niet langer het leidende principe zou zijn.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Staat van de Veiligheid 2015 is de derde rapportage over de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven in Nederland.

Per 1 juli jl. heeft ProRail het beheer van de ‘Veiligheidsladder’ overgedragen aan NEN. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie; met deze ladder worden leveranciers gestimuleerd om bewust veilig te werken. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder voor het spoorvervoer ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal gaan proefdraaien met het zogeheten Veiligheidsdashboard of Omgevingsdashboard. De inwoners krijgen inzicht in veiligheidsrisico’s in hun omgeving via een webapplicatie. Ook krijgen zij onmiddellijk bericht bij een ongeval of noodsituatie. De afgelopen maanden werkten de drie gemeenten al samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan een eerste testfase.