Tools en checklists

Op deze website is een Startpunt opslag ingericht (voor abonnees), met basisinformatie over de opslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, de PGS-reeks, wetgeving, redactionele artikelen, jurisprudentie, vragen en antwoorden, en meer. 

Het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg 2019 is verschenen. Deze editie is op basis van het ADR 2019, met uitzondering van de VLG (daarvan is de nieuwe tekst nog niet beschikbaar).

Op 22 november 2018 is het kennisplatform HSE Actueel live gegaan. Dit is een vakinhoudelijk platform voor nieuws, opinie, whitepapers en verdieping, specifiek gericht op de HSE-expert. Ook aanverwante functionarissen vinden hier veel nuttige informatie. Naast het online platform biedt HSE Actueel een tweewekelijkse nieuwsbrief, events en bijbehorende social media.

Het Europese agentschap EU-OSHA heeft nieuwe informatiebladen gemaakt over nanomaterialen en gevaarlijke stoffen. Hiermee sluit het agentschap aan bij de campagne 'Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan'.

De tekst van de IMDG Code 2018 (amendement 39-18) is op deze website gepubliceerd, inclusief de Dangerous Goods List in Excel-formaat (voor abonnees die (onder andere) beschikken over de modaliteit 'Zeevervoer').

Op het gebied van veilig werken met chemische producten gaan twee belangrijke merken hun krachten bundelen. Namelijk Toxic® en Chemiekaarten.  

Bij Sdu zijn verschillende veiligheidschecklists voor zeevaart en binnenvaart verkrijgbaar. Deze veiligheidschecklists vormen een betrouwbaar en tijdbesparend hulpmiddel om aan de eisen te voldoen bij het verladen van gevaarlijke stoffen.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft op haar website een portaal gepubliceerd met informatie over wat de overheid doet en wat burgers kunnen doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval. Dit webportaal is te vinden via www.infonucleairrisico.nl.

De ZZS Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in milieuvergunningen.

In de praktijk van alledag leven er veel vragen over het etiketteren en kenmerken van gevaarlijke lading. Voor Van Leeuwen Gevaarsetiketten en het platform Gevaarlijke Lading aanleiding om gezamenlijk een whitepaper te maken met gerichte aandacht voor het etiketteren: 'Etikettering en kenmerking van gevaarlijke lading'.