Spoorvervoer

Spoorwegbeheerder ProRail heeft zijn jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Als zorgpunt in 2015 wordt het Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) genoemd: "Met IGS kan realtime informatie worden gegeven over de positie van goederenwagons en de lading (zowel gevaarlijke stoffen als niet-gevaarlijke stoffen). Dit is gebeurd in nauw overleg met de goederensector. De kwaliteit van de data is echter nog onvoldoende. Een doorbraak is bereikt door subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de registratie van niet-gevaarlijke stoffen.

OCI Nitrogen heeft 250 ketelwagens die ammoniak vervoeren vernieuwd en geoptimaliseerd. De volledige vloot van wagons is voorzien van een Global Positioning System (GPS). Daarnaast worden op korte termijn extra maatregelen getroffen om veiligheid gedurende het transport en bij stilstand verder te verhogen.

De VVD heeft Kamervragen aan staatssecretaris Dijksma (I&M) gesteld over het spoorvervoer binnen de Wet basisnet, naar aanleiding van een werkbezoek aan de Waalhaven. De partij vraag onder andere of het transitverkeer van goederentreinen van België naar Duitsland via Venlo ook beslag legt op de ruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de Wet basisnet. En in hoeverre ProRail in overleg met de goederenvervoerders naar een efficiënte geleiding van goederentreinen kijkt, zodanig dat de ruimte binnen de Wet basisnet optimaal kan worden benut.

Frankrijk heeft de multilaterale RID-overeenkomst 2/2015, geïnitieerd door Duitsland, mede-ondertekend. Deze betreft het spoortransport van beschadigde lithiumbatterijen.
De overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016. Zij correspondeert met de multilaterale ADR-overeenkomst M292, die al door meer landen is ondertekend.

Binnenvaartschepen vervoeren steeds vaker gevaarlijke stoffen. In 2014 waren binnenvaartschippers goed voor het transport van 224 miljoen ton brandbare, explosieve of giftige substanties. Dat betekent een toename van 11 procent in tien jaar tijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen over water vervoerd. In 2005 was het aandeel binnenvaart nog 31 procent. Het CBS heeft e.e.a.

Magazine editie

Gevaarlijke stoffen kunnen binnen de Nederlandse landsgrenzen worden vervoerd via weg, binnenvaart, spoor en pijpleiding. In de afgelopen dertig jaar is men steeds meer via de binnenvaart gaan vervoeren en steeds minder via het spoor en over de weg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Spoorwegbeheerder ProRail heeft een folder gepubliceerd over het 'derde spoor' Duitsland. De werkzaamheden voor het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen starten in 2016. In 2015 vonden er al voorbereidende werkzaamheden plaats. Het meeste werk gebeurt in Duitsland. Tussen Emmerich en Oberhausen komt 70 kilometer nieuw spoor. Hierlangs komen geluidsschermen, stations worden verbouwd, en meer dan 100 viaducten en bruggen worden aangepast of nieuw gebouwd. In Nederland komt tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer extra spoor.

Van zaterdag 16 april tot en met zondag 16 oktober vinden er opnieuw voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van een derde spoor in Duitsland. De bouw gaat zeker zeven jaar duren en zorgt ervoor dat er in de toekomst meer treinen van de Betuweroute gebruik kunnen maken.

Door werkzaamheden voor de aanleg van het derde spoor in Duitsland wordt het goederenvervoer vanaf zaterdag 16 april een half jaar omgeleid. Naast de twee bestaande sporen tussen Emmerich en Oberhausen komt een derde spoor te liggen. Daarmee krijgt de Betuweroute een betere verbinding met Duitsland en kunnen er in de toekomst meer goederentreinen van deze route gebruikmaken.

Tijdens het Veiligheidsoverleg op het gebied van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen kwamen logistiek dienstverleners DB Schenker als ProRail met de boodschap dat het aantal druppellekkages weer is toegenomen. Tot op heden waren er bij dit overleg van VNCI, DB Schenker en ProRail alleen maar verbeteringen melden, maar deze trend zet zich begin 2016 dus niet door. De oorzaak van deze trendbreuk is niet direct te achterhalen. De VNCI gaat dit nader met de andere verladers bespreken.