Spoorvervoer

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 10 november 2016 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) over het Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Ondanks een stijging van het aantal significante ongevallen in 2015 blijft Nederland in de top van best presterende Europese lidstaten staan. In 2015 blijft de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, in vergelijking met voorgaande jaren, stabiel. Dat blijkt uit het Jaarverslag Spoorveiligheid 2015, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Het verslag geeft een analyse van de trendmatige ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, (bijna-)ongevallen, letsels en Stoptonend Sein passages (STS).

Staatssecretaris Dijksma heeft vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu beantwoord, over het maatregelenpakket dat zij heeft gelanceerd voor het terugdringen van de overschrijdingen van de Basisnet-plafonds. Ze verwacht dat met het maatregelenpakket en de grotere beschikbaarheid van de Betuweroute de overschrijdingen in 2017 in elk geval fors zijn afgenomen. Ze kan niet zeggen wanneer alle overschrijdingen daadwerkelijk zijn weggenomen.

In 2018 worden naar verwachting de recordvolumes van 2007 (van vóór de crisis) overtroffen door de modaliteiten wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Dit blijkt uit het rapport 'Eindrapport Middellange Termijn Verkenning' van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Naar 2021 laten alle modaliteiten groei zien. Het totale transportvolume van bedraagt in 2021 1,16 miljard ton. De binnenvaart zal het sterkst groeien, met gemiddeld 2,1% per jaar. Het wegvervoer groeit met 1,7% per jaar, het spoorvervoer komt op een derde plaats met een groei van 1,2%.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat door de gemeente Utrecht rijdt. De gemeente had daartoe in augustus een brief naar de staatssecretaris gestuurd. Naar aanleiding daarvan waren de Kamervragen gesteld door D66. 

De publicatie Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens, een uitgave van de VNCI en DB Cargo, is geactualiseerd. Dit is gebeurd mede op basis van reacties en verbetersuggesties vanuit de sector zelf. De wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave in 2014 staan op blz. 2 van de uitgave.

Het goederenvervoer per trein tussen Rotterdam en Duitsland kan op de hele Betuweroute weer gebruikmaken van twee sporen. Dat kon een tijd niet omdat er in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland aan het spoor werd gewerkt. Treinen konden maar over één spoor. Goederentreinen moesten omrijden via de zogeheten Brabant- en Bentheimroute.

Magazine editie

Eerder dit jaar bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet op de omleidingsroutes van de Betuweroute overschreden worden. Dit onder andere vanwege de aanleg van het Derde Spoor in Duitsland. Nu heeft staatssecretaris Dijksma een pakket maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het verslag gepubliceerd over de uitvoering en werking van het convenant 'warme-bleve-vrij samenstellen en rijden van treinen' in 2015. ProRail monitort de samenstelling van treinen en daarmee in hoeverre treinen met brandbare gassen ‘warme-BLEVE-vrij’ hebben gereden op trajecten buiten de Betuweroute en Havenspoorlijn.

Er gaan dit jaar minder treinwagons met gevaarlijke stoffen over de omleidingsroutes voor de Betuweroute. Vervoerders gaan andere routes kiezen, zo hebben zij maandag afgesproken in overleg met gemeenten en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). In mei werd duidelijk dat er via de Brabant- en Bentheimroute te veel treinen met gevaarlijke stoffen door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel rijden. Een deel van die drukte komt doordat de Betuweroute minder beschikbaar is vanwege werkzaamheden in Duitsland.