RID

Het Verenigd Koninkrijk heeft twee multilaterale bijzondere overeenkomsten onder RID 2013 (paragraaf 1.5.1) geïniteerd. De ene betreft verpakkingen, wagons en containers met stoffen die bij transport een risico hebben op asfyxiatie. De andere betreft het vervangen van de verwijzing naar EN ISO/IEC 17020:2004 door de verwijzing naar EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve paragraaf 8.1.3).

Spoorvervoerorganisatie OTIF heeft een redactioneel corrigendum uitgegeven bij het RID 2013. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in de Engelse tekst betreft verpakkingsinstructie P801a, paragraaf (5) (b), waar sheeted open wagons vervangen is door sheeted wagons, en covered containers is vervangen door sheeted containers.

Het corrigendum is aangeduid als: "CORRIGENDUM 2 to the printed RID edition 2013 (09.04.2013)".

Gevaarlijke Lading heeft de beschikking gekregen over het Nederlandstalige verslag van de gezamenlijke RID/ADR/ADN-vergadering die van 18 - 22 maart gehouden is in Bern. Deelnemers aan deze vergadering waren Nederland en andere UNECE- en OTIF-lidstaten, de Economische Commissie en niet-governementele organisaties.

De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van RTV Noord over de bijna-ramp met een trein met gevaarlijke stoffen in Groningen. De fractie wil van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur weten of ze op de hoogte was van het incident. De partij noemt het een zeer ernstige zaak, die mogelijk grote consequenties had kunnen hebben. Een van de goederenwagons was beladen met natrium, twee met ammonia.

Op de website van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs wordt gemeld dat het Vademecum van het RID (op de website van de Belgiche Overheid) is vernieuwd. In het bijzonder zijn de volgende punten gewijzigd:
- 2.2 RID Mulitlaterale overeenkomsten
- 6.1 Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen
- 10  Procedures en controles

Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de spoorwegen: informatie betreffende het RID (Vademecum RID)

In Staatscourant nr. 1497 (6 februari) is de regeling gepubliceerd waarmee het VLG, VBG en VSG en de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd worden. Deze drie afkortingen staan voor: de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).

Spoorvervoersorganisatie OTIF heeft een corrigendum gepubliceerd bij de gedrukte versie van het RID 2013 in het Engels. Dit corrigendum bevat (heel) hoofdstuk 6.8 van het RID. Het corrigendum is wel verwerkt in de digitale versie van het RID.

Er zijn nieuwe bepalingen vastgesteld betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, per spoor en over de binnenwateren.

Iedere twee jaar vindt er een herziening van de regels voor de veschillende modaliteiten plaats: ADR, RID, ADN en IMDG. Hoe komen de regels en de wijzigingen tot stand en welke organisaties zijn daarbij betrokken?

Van 17 tot en met 21 september is in Genève de RID/ADR/ADN Joint Meeting gehouden, onder voorzitterschap van Frankrijk. Behalve Nederland en andere UNECE- en OTIF-lidstaten waren de Europese Commissie en (niet-)gouvernementele organisaties vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn besluiten genomen over wijziging van de regelgeving met inwerkingtreding per 2015. Gevaarlijke Lading heeft de beschikking gekregen over het Nederlandstalige verslag van deze bijeenkomst.