RID

Alhoewel de voorbereidingen voor het ADR, ADN en RID 2019 alweer in volle gang zijn, zijn de huidige Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf nu nog bijna anderhalf jaar van kracht. Per januari 2019 worden de wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, maar tot 1 juli 2019 kunnen de 'oude' (huidige) voorschriften (ADR, ADN, RID 2017) nog toegepast worden.

Auteur(s)

Column van Henk Bril

Het programma van de CTGG Dag 2017 is definitief; u kunt het via de link hieronder bekijken. De voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen.

Magazine editie

Het Basisnet spoor ligt al een tijd onder vuur, omdat het systeem het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen niet binnen de risicoplafonds kan houden. Daarom heeft het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu opdracht gegeven tot onderzoek naar de robuustheid van het Basisnet Spoor, en hoe die te vergroten. Dat laatste is haalbaar mits de aanbevelingen uit het rapport opgevolgd worden, aldus de onderzoekers.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het (spoor)vervoer van gevaarlijke stoffen zal het niet zijn ontgaan: Sharon Dijksma (de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) heeft het afgelopen jaar al diverse keren ‘gedreigd’ met het instellen van het Routeringsbesluit, de meest verstrekkende en daarmee ultieme maatregel.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een informatieblad gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in apparaten. Dit informatieblad helpt bij het bepalen van de indeling van en de vervoersvoorschriften voor apparaten die gevaarlijke stoffen bevatten. Het behandelt:

Magazine editie

In april heeft weer het jaarlijkse operationele RID-overleg van de VNCI, ProRail en DB Cargo plaaatsgevonden. Daarbij worden alle actualiteiten rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. DB Cargo presenteerde de laatste stand van zaken op het gebied van druppellakkages.

In een open brief ondersteunt de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) de aanpak van staatssecretaris Dijksma (I&M) om tot een toekomstbestendig Basisnet te komen.

ProRail is samen met de TU Delft hard op weg om goederenwagons met gevaarlijke stoffen automatisch te herkennen met camera's. Het weten waar welke lading staat op emplacementen is een heet hangijzer sinds de ethanolbrand op Kijfhoek in 2011, omdat je bij brand of ander onheil snel wilt weten wat er in de wagons zit.

Staatsecretaris Dijksma (I&M) heeft het verslag Basisnet aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin de resultaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het hele Basisnet (spoor, weg en
water) over 2016, worden gepresenteerd. Voor weg en water zijn er geen bijzonderheden.