RID

Mogen zuurstof- en acetyleengasflessen naast elkaar worden opgeslagen? En wat is de relatie tussen PGS15, IPPC, BBT en BREF? InfoMil, schakel tussen beleidsmakers en uitvoerders geeft het antwoord op deze en andere vragen op www.infomil.nl.

De DCMR Milieudienst Rijnmond is vorige week overspoelt met milieuklachten in het Rijnmondgebied. Het lekken van vijfhonderd liter ether en een zoutzuurwolk waren de meest ernstige incidenten.

Minister Zalm van Financiën wil met het Kabinet bespreken of het mogelijk is om de inspectiediensten op een praktische manier te laten samenwerken in een Toezichtskamer. Hiermee moet de overlast die ondernemers en burgers ervaren bij controles van inspectiediensten afnemen.

De Amerikaanse onderneming Pyramid Chemical en haar directeur Udell zijn op 14 februari veroordeeld voor illegale uitvoer van gevaarlijk afval in 2000 naar Nederland. De onderneming en directeur zijn door de rechter in Pennsylvania veroordeeld tot een boete van ruim 2 miljoen dollar en een werkstraf van 500 uur en 6 maanden huisarrest.

Vervoer van LPG (autogas) van Vlissingen naar Duitsland via de binnenvaart verbetert de veiligheid in het stedelijk gebied aanzienlijk. Deze conclusie trekt de provincie Noord-Brabant uit de 'Quick scan LPG-vervoer over water', die in de afgelopen maanden is uitgevoerd.

Uit een gebouw aan de Plantage Muidergracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn glazen potten met gevaarlijke stoffen gestolen. De UvA heeft aangifte gedaan van diefstal van de chemicaliën.

De toename van het aantal uraniumtransporten levert geen grotere kans op een ramp op. Dat stelt staatssecretaris Van Geel in antwoord op vragen van SP-kamerlid Van Velzen.

Tijdens de zestiende Müncher Gevaargoed Congres zal de winnaar van de Gevaargoed Innovatieprijs bekendgemaakt worden. Het congres vindt plaats van 22 tot en met 24 mei in Hotel Hilton Munich City.

In 17 jaar tijd had Henk Bril (veiligheidsadviseur bij Sabic) het één keer meegemaakt, en in de zomer van 2005 binnen twee maanden tijd twee keer: een zogenaamde 'rolladewagon'. Hij vertelt wat er aan de hand was. Wat valt er van de door hem aangehaalde voorvallen te leren?

Om het veiligheidsniveau in de logistieke keten te verbeteren, is een nieuwe norm beschikbaar voor veiligheidsmanagement.