RID

Gevaarlijke Lading 6-2018 is verschenen, met als thema: CTGG-dag 2018. In dit nummer de volgende bijdragen:

Bij het laden en lossen van vloeistoffen en gassen in spoorwagens kunnen lekkages optreden. Om dit tot een minimum te beperken is binnen de RID standing working group een geharmoniseerde werkwijze uitgewerkt, eerst voor vloeistoffen, daarna voor gassen, en vervolgens weer aangescherpt voor vloeistoffen. Deze herziene ‘RID-controlelijsten’ voor vloeistof zijn ter vaststelling voorgelegd aan de RID-vergadering in Krakau.

Het voorlopige programma van de CTGG Dag is bekend. De volgende onderwerpen en sprekers staan op het programma:

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen is alweer druk bezig een mooi programma samen te stellen voor de jaarlijkse CTGG-dag, die traditiegetrouw georganiseerd wordt in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu. Dit evenement zal dit jaar op vrijdag 30 november plaatsvinden, in de regio Zuid-Holland. Dus houd deze datum alvast vrij in uw agenda.

De Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) heeft de wijzigingen (Engels) voor het RID 2019 gepubliceerd. De 55ste sessie van het RID Comité van Experts is in Bern gehouden op 30 mei jl.

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 wordt Richtlijn 2008/68/EG (Europese kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land) gewijzigd. Verschillende lidstaten hebben een aantal nieuwe nationale afwijkingen en diverse wijzigingen van toegestane afwijkingen aangevraagd.

Alhoewel de wijzigingen voor het ADR, ADN en RID 2019 allang weer in de maak zijn, kunnen de huidige Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (2017) nog ruim een jaar toegepast worden.

De twintigste herziene druk van de UN Model Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (het 'oranje boek') en de zesde herziene druk van de UN Manual of Tests and Criteria zijn nu beschikbaar in het Arabisch, Chinees en Russisch. Deze uitgaven zijn ook in het Engels als pdf gepubliceerd op de website van de UNECE.

Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

Spoorbeheerder ProRail heeft zijn Rapportage 2017 ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gepubliceerd. Een van de mijlpalen was de start van de Servicedesk Basisnet. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en routering van gevaarlijke stoffen over het spoor.