Rechtspraak

Op dinsdag 10 november is bij het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep gestart tegen Chemie-Pack en drie leidinggevenden, naar aanleiding van de brand bij Chemie-pack in Moerdijk op 5 januari 2011. Deze brand ontstond doordat een medewerker een bevroren pomp met een gasbrander probeerde te ontdooien.

PPG Coatings Nederland BV (PPG) betaalt 100.000 euro aan de Staat, omdat haar vestiging in Amsterdam volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2011 niet volledig heeft voldaan aan alle veiligheidsvoorschriften die gelden voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Dat vindt het OM ernstig, omdat deze veiligheidsvoorschriften er zijn om zware ongevallen te voorkomen.

In april 2011 zijn in een zogenaamde gemengde goederentrein van DB Schenker ook twee ketelwagens beladen met chloor aangekomen op sorteerstation Kijfhoek. De wagens maakten deel uit van een groter transport dat in 2011 werd uitgevoerd vanwege onderhoud aan een chloorfabriek in Rotterdam Botlek. Een dergelijk transport is niet toegestaan. In Nederland mag chloor, in afwijking van de heersende regelgeving elders in Europa, alleen in aparte treinen worden vervoerd.

Onderzoeksbureau Panteai heeft zijn 22'ste editie van de Korte Termijn Voorspeller voor het Nederlandse goederenvervoer opgesteld. Daaruit blijkt dat de transportsector in Nederland in 2015 iets gaat stijgen. In 2014 gaan de volumes in het transport 1,1 procent omhoog. Dat is gelijk aan zo’n 11 miljoen ton meer volume. De boycot van Rusland op agrarische goederen heeft nauwelijks invloed op het vervoerd volume van Nederland. Hierdoor is er volgend jaar zowel in het binnenland als het buitenland slechts een lichte groei.

Met de wet Basisnet wordt de omgeving van het spoor beschermd en tegelijkertijd blijft het transport van gevaarlijke stoffen mogelijk. Daarmee is er een goed evenwicht tussen ruimtelijke ordening en het spoorgoederenvervoer. Wel zijn er twijfels over de rechtsbescherming die de wet vervoerders biedt. Zo is het vrijwel onmogelijk voor vervoerders om tegen de vaststelling van risicoplafonds in beroep te gaan. Dat zegt advocate Viola Sütő van Legal Rail.

De revisievergunning van chemische bedrijf Huntsman in de Europoort Rotterdam voldoet aan de regelgeving. De DCMR Milieudienst Rijnmond verleende deze revisievergunning, een nieuwe vergunning voor alle activiteiten van een bedrijf, op grond van de Wet milieubeheer, in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De Raad van State deed op woensdag 20 maart uitspraak naar aanleiding van het beroep van een appellant, degene die in hoger beroep gaat, en anderen tegen de revisievergunning.

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een boete van 2 miljoen euro geëist tegen oliebedrijf Trafigura in het hoger beroep in de zaak rond het afvalschip Probo Koala. Tegen afvalverwerker APS eiste het OM een boete van 150.000 euro.

In de zaak tegen de gemeente Amsterdam verklaarde de rechtbank vorig jaar vervolging ongeldig. Volgens het OM heeft ook de gemeente Amsterdam zich schuldig gemaakt aan het overtreden van milieuregels. Justitie verzocht het gerechtshof dan ook het OM ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de gemeente.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Utrecht dat het bezwaar van DB Schenker Rail Nederland over de nieuwe OV-terminal in Breda en de risco's voor het transport van gevaarlijke stoffen onterecht ongegrond zijn verklaard.