Rechtspraak

Er is nog altijd veel discussie over de mogelijkheid van cameratoezicht bij het afleveren van brandstof aan vaartuigen. Maar ook bij cameratoezicht moet deskundig personeel in de nabijheid van de pomp aanwezig zijn. Dit is recent bevestigd in een gerechtelijke uitspraak.

Op woensdag 5 april doet de Raad van State uitspraak in de zaak over de weigering door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om zeven documenten die verband houden met de Wet basisnet spoor, openbaar te maken. De Vereniging Alternatief Goederenspoor had gevraagd om een groot aantal documenten over de gevolgen van het goederenspoortraject tussen Oudenbosch, Roosendaal en Moerdijk.

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee bedrijven veroordeeld tot geldboetes in verband met een brand op 14 januari 2011 op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De brand was ontstaan doordat bij het rangeren een aantal goederenwagons, deels gevuld met gevaarlijke stoffen, tegen elkaar gebotst was.

Het bedrijf Chevron North Sea Limited (verder: Chevron) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie geaccepteerd in de vorm van de betaling van 200.000 euro boete. De rechtspersoon betaalt de boete voor het in strijd met de Europese regelgeving (EVOA) afvoeren van afvalwater afkomstig van een olieplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

Een mestmixbedrijf uit Abbega en de directeur zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor het dodelijke ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga. De rechtbank oordeelt dat de man zijn zorgplicht voor de medewerkers ernstig heeft verzaakt. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro opgelegd.

Zieke fabrieksmedewerkers van Smit Draad in Nijmegen slepen vier bedrijfsartsen voor de tuchtrechter. Ze beweren dat de artsen van de bedrijfspoli nalatig zijn geweest. Dat meldde vakbond FNV donderdag. De medewerkers zijn naar eigen zeggen ziek geworden doordat ze in de fabriek zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De arbeidsinspectie stelde eerder bij inspecties naar aanleiding van gezondheidsklachten meerdere overtredingen vast in de fabriek waar kabels worden gemaakt.

Grondstofhandelaar Trafigura moet opnieuw voor de Nederlandse rechter verschijnen vanwege de ramp met de Probo Koala in Ivoorkust. Dat meldt advocaat Bojan Dekker van Beer advocaten aan BNR. Het giftige materiaal werd eerder door Trafigura voor verwerking aangeboden in de Amsterdamse haven. Een nieuwe groep slachtoffers uit Ivoorkust daagt het bedrijf voor de rechter en wil met deze rechtszaak vaststellen dat Trafigura verantwoordelijk is voor de ramp en dat het bedrijf een schadevergoeding moet betalen.

Vakbond FNV houdt de Nijmeegse fabriek Lincoln Smitweld aansprakelijk voor ernstige longziekten bij werknemers. De bond eist dat het bedrijf de veiligheid op het werk onmiddellijk verbetert en geleden schade gaat vergoeden. Zeker acht werknemers en oud-medewerkers eisen via de bond genoegdoening, meldde FNV donderdag. Ze zijn vrijwel allemaal deels of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Van de werknemers en ex-medewerkers zijn er nu al twintig met klachten bekend.

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep twee tot vier jaar celstraf tegen drie leidinggevenden van het failliete bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, die eerder waren veroordeeld tot taakstraffen. Ook wil het OM dat zij nooit meer leidinggeven aan een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. Met de eis wil het OM dat de straf van Chemie-Pack een voorbeeld is voor de hele sector. 

Op dinsdag 10 november is bij het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep gestart tegen Chemie-Pack en drie leidinggevenden, naar aanleiding van de brand bij Chemie-pack in Moerdijk op 5 januari 2011. Deze brand ontstond doordat een medewerker een bevroren pomp met een gasbrander probeerde te ontdooien.