Rechtspraak

De Politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf in Waalwijk doorzocht. Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn.

De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan in de hoger beroepen van het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren en het bedrijf Pembroek te Loosdrecht tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van september 2015 in het geding tussen Pembroek en het college.

Magazine editie

In 2016 is de KAM-coördinator van Chemie-Pack veroordeeld voor het feitelijke leidinggeven in verband met de brand bij dat bedrijf in 2011. Dergelijke functionarissen hebben grote verantwoordelijkheden, en als hierin dingen fout gaan, kunnen zijn strafrechtelijk vervolgd worden. Twee strafrechtadvocaten aan het woord over deze materie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V. (voorheen: DB Schenker) voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op het hoger beroep van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 6 januari 2016. Het geding ging tussen de inspecteur en het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank Rotterdam een boete van 1.000.000 euro geëist tegen Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. (hierna: Aluchemie). Het OM verwijt het chemiebedrijf dat het sinds 2012 meer zwaveldioxide en waterstoffluoride heeft uitgestoten dan is toegestaan volgens de vergunning. Daarnaast zouden vier incidenten niet op tijd zijn gemeld aan het bevoegd gezag.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Sinds augustus 2014 maakt de Inspectie SZW inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar.

Magazine editie

Begin april vond weer de jaarlijkse ledenvergadering van de VVA plaats. Onder andere de presentatie van twee strafadvocaten over strafrechtelijke aansprakelijkheid maakte de bijeenkomst tot een zeer interessante.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro geëist tegen het Zeeuwse bedrijf Dow Benelux B.V (Hierna: Dow). Het OM verwijt de chemiereus dat ze niet redelijkerwijs alles hebben gedaan om eind 2014 het lekken van 3,45 ton methaan te voorkomen.

Op woensdag 10 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak tegen het college van gedeputeerde staten van Zeeland en het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen. Deze colleges hebben de veiligheidscontour voor Industriegebied Dow, Mosselbanken en Logistiek Park in Terneuzen vastgesteld. Tegen dit besluit is door een omwonende beroep ingesteld.