Rechtspraak

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pac

Het Landelijk Parket heeft in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen een samenwerkingsverband van negen verdachten in Vogelsberg, een omvangrijk onderzoek naar meerdere bestellingen en transporten van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Ook eist het OM ontnemingsvorderingen tot maximaal 1.8 miljoen euro wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank in Rotterdam heeft zes vennootschappen van het Seatrade-concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van € 50.000 tot € 750.000. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. Een derde bestuurder is vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam werkstraffen van 120 uur geëist tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van Odfjell.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Grave/Heumen een transactie van € 1400 aangeboden. Het OM is van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam boetes tot 750.000 euro geëist tegen elk van zes ondernemingen die tot het Seatrade-concern behoren. Tegen de leidinggevenden van twee ondernemingen eist het OM gevangenisstraffen tot zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Den Haag een boete geëist van 1.200.000 euro tegen het bedrijf Deross (voorheen: Sterigenics). Het bedrijf stootte tussen 2004 en 2009 meer ethyleenoxide (EO) uit dan was vergund. EO is een kankerverwekkende stof. De Gemeente Zoetermeer hoorde een boete van 80.000 euro tegen zich eisen.

De rechtbank van Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen een verdachte die perazijnzuur uitgegoten had in een magazijn van een ziekenhuis. Niet is bewezen dat hij wist dat daarbij een levensgevaarlijke damp vrijkwam.

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in den Bosch boetes van 100.000 euro en 75.000 euro geëist tegen Ecoson en Rendac Son uit Son en Breugel. Op 7 november 2015 kwam het dak los van een vergistingsinstallatie, waardoor circa 22.500 m³ explosief biogas is vrijgekomen.

Het Openbaar Ministerie (OM)  heeft in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail N.V. Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen. Het gaat om bijzonder ernstige feiten, vindt het OM.