Overslag

Air Liquide heeft een derde synthesegasfabriek gepland voor opstart eind 2010. Ook Huntsman en VOPAK Europoort zijn voornemens uit te breiden. Dat bleek tijdens de klankbordgroep Rozenburg van DCMR Milieudienst Rijnmond.

De wereldwijde opslagcapaciteit van Vopak is in de eerste helft van 2008 toegenomen met twintig procent. Een belangrijke bijdrage levert de acquisitie van de joint venture Vopak Terminal Bahamas en de fusie Vopak E.O.S. (Estland), beiden actief in de opslag van olieproducten.

De goederenoverslag in Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, groeide het afgelopen halfjaar met 6,6%. De groei is vooral te danken aan de overslag van olie, containers en agribulk.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een voorstel gedaan voor een route voor transport van gevaarlijke, routeplichtige stoffen bedoeld voor bestemmingen binnen de gemeente. Voor bestemmingsverkeer buiten de aangewezen route moeten transporteurs een ontheffing aanvragen.

In het rapport 'Modal Shift LPG Vlissingen - Duitsland' staat onterecht dat op grond van internationale voorschriften, slechts 25 containers met gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip vervoerd zouden mogen worden. Deze beperking geldt echter niet voor dubbelwandige containerschepen.

De Praktijkmiddag van vakblad Gevaarlijke Lading op 23 oktober dit jaar heeft als thema Opleidingen, Jacques Buissing, unit manager haven- en veiligheidsopleidingen bij STC B.V, geeft onder meer een lezing.

Na de vuurwerkramp in Enschede werd door de commissie Oosting al gesignaleerd dat er in de regelgeving rondom vuurwerk veel leemtes zijn en er veel versnippering is. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) gaat een stap verder en stelt in een recent verschenen advies dat de regelgeving rondom alle ontplofbare stoffen versnipperd, onoverzichtelijk en onvolledig is. Ook doet de AGS een aantal aanbevelingen om dit probleem aan te pakken.

Tankterminal operator Koninklijke Vopak N.V. heeft in het derde kwartaal van 2007 haar bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten met 19 procent zien stijgen tot 68,6 miljoen euro. De vraag naar opslagdiensten is volgens Vopak onverminderd hoog in alle markten en alle divisies dragen bij aan de verbetering van het bedrijfsresultaat.

Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een overzicht van de herkenningsborden en tunnelcategorieën voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Ook bevat het overzicht tabellen met per stof de wijze van vervoer en hoeveelheden die routeplichtig en/of verboden zijn voor tunnels in Categorie I en II.

Het bedrijfsresultaat van tankterminal operator Vopak stijgt over het eerste halfjaar van 2007 met 31 procent tot 139,4 miljoen euro. Vopak profiteert daarmee van onverminderd hoge vraag naar opslagdiensten in alle sectoren en geografische gebieden.