Overslag

NEA heeft de prognoses voor het goederenvervoer naar beneden bijgesteld. Het gaat slechter dan verwacht. Goede nieuws is dat de chemische sector het eerste de economische opgang in 2010 zal voelen.

Op 10 september vindt de officiële opening plaats van de buisleidingentunnel onder het Beneluxplein. Deze verbetert de aansluiting van de leidingenstroken in het havengebied op de buisleidingenstraat naar het zuiden.

Tevens organiseert 'Buisleidingenstraat Nederland' een symposium ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan en wordt het 'lesboek Kabels & Leidingen' gepresenteerd.

Geschiedenis

Het Rotterdamse overslagbedrijf European Bulk Services dreigt failliet te gaan vanwege 4700 ton giftig zinkconcentraat afkomstig uit Duitsland dat er al 18 jaar ligt opgeslagen. De Milieudienst Rijnmond dreigt het bedrijf, dat onder meer kolen, mineralen en bestanddelen voor veevoer overslaat, een dwangsom van 50.000 euro per maand op te leggen.

In de eerste helft van 2009 is in de Rotterdamse haven 185 miljoen ton goederen overgeslagen, 13,4 procent minder dan in de eerste helft van 2008. Alleen de overslag van minerale olieproducten steeg met 17 procent van 30 tot ruim 35 miljoen ton. Volgens Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam lijkt de bodem van het dal nu wel bereikt.

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de eerste helft van 2009 veel klachten ontvangen over stankoverlast van overladen van olie bij Vopak. Het voorval met meeste meldingen was een incident met een lekkage van mercaptaan in de Botlek.

De verwachting is dat het volume van het wegvervoer in de chemische sector in 2009 in Nederland met meer dan 20 procent afneemt ten opzichte van 2008. Dat wijzen prognoses van onderzoeks- en adviesbureau NEA uit.

Een chemische reactie tussen twee stoffen is de oorzaak van het incident op vrijdagochtend 12 juni op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf SITA in Maastricht. Hierbij raakten vijf personen lichtgewond er onstond schade aan meerdere gebouwen en schade aan de lak van diverse voertuigen.