Overslag

Auteur(s)

Onlangs was er een discussie met betrekking tot de tekst in het ADN(R) randnummer 7.2.4.25.4 en het VBG (Regeling vervoer over de Binnenwateren Gevaarlijke Stoffen) bijlage 3. Het ging om een discussie omtrent de interpretatie van Artikel 2 van het VBG: 7.2.4.25.5 - De bij het laden naar buiten tredende gas/luchtmengsels moeten via een dampretour- of compensatieleiding naar de wal worden teruggevoerd indien in hoofdstuk 3.2

De eerste paal voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van Botlek Tank Terminal B.V. (BTT) in Rotterdam moet nog worden geslagen, maar boord-boord overslag van diverse vloeibare producten zoals benzine, diesel, ethanol, MTBE en chemicaliën is al mogelijk.

Tankterminal operator Vopak breidt de capaciteit uit van de opslag voor olieproducten in de haven van Amsterdam. Aan de in aanbouw zijnde opslagcapaciteit van 620.000 kubieke meter zal 570.000 kubieke meter worden toegevoegd, op het daarvoor bestemde terrein aan de westzijde van de Afrikahaven.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft een bijzondere machtiging verleend voor het overpompen van de lading van het schip dat sinds vrijdagochtend 5 maart nafta lekt in een sluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel naar een ander schip.

Hennie Standaar is onlangs gekozen tot Voorzitter van het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen (COGG). Hij volgt daarmee Dominic Boot, directeur van de Verenigde Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) op.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is blij met de beslissing van de gemeente Alphen aan den Rijn om de overslag van gevaarlijke stoffen op voorhand niet te verbieden.

Er komt geen verbod op de overslag van gevaarlijke stoffen in de Overslag Terminal Alphen (OTA) die nu wordt aangelegd. De SP wil die overslag het liefst verbieden en diende daarvoor op 17 december een motie in. CDA-wethouder Hans Groen in 't Wout keerde zich echter tegen de motie, zo bericht het Witte Weekblad.

In een procedure van Van den Anker tegen de gemeente Eindhoven heeft de Raad van State onlangs beslist in het voordeel van de vestiging van een overslagcentrum voor gevaarlijke stoffen van Van den Anker in Eindhoven.

Het huidige risicobeleid voor transport van gevaarlijke stoffen is symbolisch en energieverspilling. De energie zou beter gestoken kunnen worden in het nog veiliger maken van het transport, aldus professor Ira Helsloot op de CTGG-dag in Amersfoort.

Te vaak is veiligheid een kunstje, is veilig werken echt onze topprioriteit? Dit stond centraal in de diverse lezingen op de Praktijkmiddag van Gevaarlijke Lading afgelopen donderdag in Spijkenisse. De presentaties en een fotoverslag staan nu online.