Overslag

In Staatscourant 14641, 2014 (23 mei) heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de rechter kant van het Julianakanaal aangewezen als laad-en-losplaats voor bepaalde gevaarlijke stoffen. Zij heeft besloten dat:

In december 2013 heeft de Europese chemiekoepel Cefic nieuwe richtsnoeren voor laden en lossen gepubliceerd.

In een brief aan betrokkenen heeft de Haven van Rotterdam laten weten strenger te gaan controleren op het gebruik van een dampretourleiding bij boord-boord-overslag. Sinds 1 januari 2013 gelden er strengere regels voor de boord-boord-overslag van zware stookolie door de binnenvaart. Sinds die datum is zware stookolie (UN 3082 met CMR/N1-eigenschappen) als een gesloten stof opgenomen in het ADN.

per 1 juli jl. is het gewijzigde ADN verplicht gesteld voor alle binnenvaart binnen Europa. Dit betekent dus ook dat de nieuwe Controlelijst ADN (ADN 8.6.3) nu verplicht is, betreffende het in acht nemen van veiligheidsbepalingen en de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke Lading nummer 2/2013, thema: op- en overslag, is verschenen. Sandra de Bont, aankomend directeur van het Vereniging Onafhankelijke Tankopslag Bedrijven, treedt in dit nummer naar buiten met het nieuwe VOTOB Veiligheidsplan. Binnen dit plan doen tankopslagbedrijven onderzoek naar de veiligheid van het eigen bedrijf, met als doel de sector uiteindelijk veiliger te maken door middel van verbeterplannen.

Op 25 april a.s. verschijnt nummer 2 van dit jaar, thema: op- en overslag. Sandra de Bont, aankomend directeur van het Vereniging Onafhankelijke Tankopslag Bedrijven, treedt in dit nummer naar buiten met het nieuwe VOTOB Veiligheidsplan.

Zoals vorige week op deze website aangekondigd, gaat de Inspectie SZW vanaf oktober inspecties houden op PGS 29, de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Op de website van Relevant, het overheidsnetwerk met betrekking tot externe veiligheid, zijn nu 23 factsheets over de PGS 29 gebundeld. Deze geven een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks.

In het gecombineerde zee- en wegtransport, het Roll on Roll off-vervoer (RoRo), is het overtredingpercentage van het vervoer van gevaarlijke stoffen de afgelopen jaren gestegen. Dat blijkt uit een thema-actie van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar het nalevingniveau van het RoRo-vervoer van gevaarlijke stoffen tussen Groot-Brittannië en Nederland.

De brand bij natriumfabriek (zie nieuwsbericht) Rohm and Haas in Farmsum is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch mankement. Dat zegt directeur Joop de Guytenaer. Hij vermoedt dat een defecte afsluiter van een tankwagon de oorzaak is geweest. Van een menselijke fout is volgens de directeur geen sprake.


De brand ontstond zondagnacht toen bij overslagwerkzaamheden een hoeveelheid van enkele honderden kilo's natrium op de grond terecht kwam.