Overslag

Op 29 mei 2016 kondigde ILT aan te gaan handhaven op het aanwezig zijn van een gasafvoerleiding tijdens het lossen van schepen, met ingang van 1 januari 2017. Daar heeft de Inspectie nu voorlopig van afgezien.

Deltalinqs heeft, mede namens Oram en ketenpartijen in de binnenvaart, schriftelijk gereageerd op een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) over de losprocedure voor gesloten binnenvaarttankschepen. Het betreft het lossen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen naar de walinstallatie: de daarbij ontstane onderdruk wordt veelal gecompenseerd wordt door het automatisch openen

De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad, hebben de overslag over het eerste halfjaar van 2015 opnieuw zien stijgen. Dit keer bedraagt de stijging 1,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2014, tot 51,7 miljoen ton. De Amsterdamse haven is in de regio de grootste haven en tekent een groei van 0,8% op tot 42,4 miljoen ton. IJmuiden zag de overslag stijgen tot 8,9 miljoen ton (+2,7%), Zaanstad tot 200.000 ton (+69%) en Beverwijk 131.000 ton (+17%).

Gevaarlijke Lading 3/2015 is verschenen, met als thema: 'op- en overslag'.In dit nummer de volgende bijdragen: een toelichting op de wijzigingen in PGS 15, nieuwe regels voor Brzo-bedrijven (Seveso III) en hoe daarmee om te gaan, walstroom in combinatie met gevaarlijke lading, de gevolgen van CLP voor bedrijven, software voor administratief toezicht op ontgassen, Hulpplan LNG in ontwikkeling (rubriek In de praktijk), Vakdag gevaarlijke stoffen (rubriek Uit het vak), en de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Op reis en column van Hen

Magazine editie

In veel binnenhavens wordt al walstroom gebruikt. Maar niet voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het is (nog) niet duidelijk of de elektrische aansluitingen hiervoor veilig zijn te combineren met de overslag van gevaarlijke lading.

Volgende week donderdag, 25 juni, verschijnt nummer 3/2015 van Gevaarlijke Lading. Thema: 'op- en overslag'.

De goederenoverslag in Rotterdam is in het eerste kwartaal met 7,2% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het droog massagoed (vooral ertsen en kolen) daalde 5,1%. De overslag van containers nam fors toe met 5,1% in gewicht en 7,6% in TEU. De overslag van nat massagoed (vooral ruwe olie en olieproducten) groeide met 14,7% nog aanzienlijk harder. Vooral de overslag van LNG deed het goed, met een toename van 138%.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Havenschap Moerdijk is bekendgemaakt dat de overslag van met name natte bulk en minerale oliën voor de chemie in de haven van Moerdijk gedaald is in 2014. Dit werd vooral veroorzaakt door de onderhoudstop en incidenten bij Shell. De totale overslag bedroeg ruimt 16,5 miljoen ton en daalde daarmee met negen procent ten opzichte van 2013. Het aantal vervoerde containers in de haven van Moerdijk steeg in 2014 met 63 procent. In de overslag in tonnages is zelfs een verdubbeling te zien.

Gevaarlijke lading 3/2014 is verschenen, met als thema: op- en overslag. In dit nummer: veiligheidscultuur op- en overslagbedrijven onderzocht, risico's bij opslag houtpellets, interview met Votob-voorzitter Joop Atsma, maatregelen om veiligheid spoorvervoer te verhogen, impact Seveso III op BRZO-bedrijven, transportkrachten bij ladingzekering, einde ontgassen in zicht, aansprakelijkheid bij ongeval gevaarlijke stoffen.

Magazine editie

In 2012 heeft TNO in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur bij 14 risicovolle bedrijven in de regio Rijnmond. Een van de bedrijven was op- en overslagbedrijf Vat Logistics op de Maasvlakte. Vat beschrijft de maatregelen die genomen zijn om de veiligheidscultuur te verhogen.