Ontgassen

Magazine editie

Een milieuverantwoorde omgang met restladingdampen van binnenschepen vereist de totstandkoming van voldoende capaciteit aan ontgassingsinstallaties. In dit eerste deel van dit tweeluik gaat Arie den Breejen in op de regelgeving voor die ontgassingsinstallaties.

 

In de PZC heeft recentelijk een artikel gestaan over een initiatief voor het bieden van een faciliteit voor het ontgassen van schepen in Wemeldinge. De gemeente Kapelle in Zeeland heeft hierop gereageerd.

Magazine editie

Het ontgassen van schadelijke stoffen uit binnenvaartschepen is een actueel thema: er komen steeds meer provinciale verboden en de internationale regelgeving hiervoor is afgelopen zomer goedgekeurd. Nu moet de nationale implementatie in Nederland en de omringende landen volgen. Maar daarvoor moeten wel eerst de juiste randvoorwaarden gerealiseerd worden.

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR zijn op 1 september gestart met een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. Benzeen is een  Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).  Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Magazine editie

Met deze keer:

  • Buisleidingentransport gevaarlijke stoffen veiliger geworden
  • Nederland ondertekent ADR-overeenkomst M305
  • Akkoord ontgassingsregels in CDNI-verdrag
  • Save the date: CTGG-dag 2017

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks zijn omschreven in ADN 7.2.3.7. Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas-luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd.

In navolging van diverse andere provincies hebben De Provinciale Staten van Gelderland een positief besluit hebben genomen over het Gelderse ontgasverbod. Dit is onderdeel van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

In de op 22 juni gehouden vergadering van  de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in Straatsburg, is de ontwerptekst aangenomen tot wijziging van het CDNI-verdrag, waarin rekening wordt gehouden met de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden van zowel vervoerders als verladers goed vastgelegd.

Auteur(s)
Magazine editie

Men is het er inmiddels wel over eens dat het varend ontgassen van schadelijke stoffen een halt moet worden toegeroepen. Regionaal worden er steeds meer ontgassingsverboden ingesteld, en internatonaal wordt er gewerkt aan de implementatie van het nieuwe Scheepsafvalstoffenverdrag. De nationale overheid zet in op dit langdurige proces.

Gevaarlijke Lading 3-2017 is verschenen, met als thema's: Toezicht en Gasdetectie & Ontgassen. In dit nummer de volgende bijdragen: