Onderzoek

In opdracht van de directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Capgemini onderzoek gedaan naar de werking in de praktijk van het wettelijk kader en onderliggende regels (Arbowet, Arbobesluit, Wbp, WGBO) ten aanzien van regist

De voorzitter van de VBM (vakbond voor burger en militair defensiepersoneel), Jean Debie, heeft op 31 januari in Nieuwsuur gepleit voor een nader onderzoek bij de hele krijgsmacht naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De regio Midden-Limburg (Samenwerkingsverband IJzeren Rijn), de gemeente Venlo en de provincie Limburg hebben gereageerd op een Vlaamse haalbaarheidsstudie naar een goederenverbinding per spoor tussen de haven van Antwerpen via Weert, Roermond en Venlo, naar het Duitse Ruhrgebied.

Defensie heeft van een onbekend aantal (oud)-defensiemedewerkers de 'persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen' verwijderd uit hun personeelsdossiers. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla, het onderzoeksprogramma van de VARA. Het gaat om (oud)-medewerkers die op de vliegbases van Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen met het kankerverwekkende chroom-6 verf werken of hebben gewerkt.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren.

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.

De eerste resultaten van de Control Tower for long distance rail freight transport laten goede verbetering zien van intermodaal spoorvervoer, zo meldt adviesbureau Panteia. Deze Control Tower het mogelijk om van vrachtvervoer per spoor een betrouwbaarder, zichtbaarder en concurrerender service te maken.

De Politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf in Waalwijk doorzocht. Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn onderzoek naar de emissie van formaldehyde bij DuPont Dordrecht in augustus 2016 gepubliceerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het mortierongeval op 6 juli 2016 in het VN-kamp Kidal te Mali. Tijdens de oefening explodeerde een van de granaten in de schietbuis. Hierbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. De mortiergranaat was voortijdig tot ontploffing (detonatie) gekomen.