Onderzoek

Het merendeel van de LPG-tankstations in de gemeente Rotterdam voldoet niet aan één of meer milieuvoorschriften.

In 2006 richt het programma VASt, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich ook op bedrijventerreinen. Hiervoor is al verkennend onderzoek uitgevoerd.

Er is het afgelopen jaar geen sprake van een exceptionele toename van het aantal ongevallen met vrachtauto's. Wel is er sprake van een jaarlijks stijgende toename van de omvang van het vrachtverkeer. Daarmee neemt ook het aantal ongevallen met vrachtauto's toe. Dit heeft onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgewezen.

De Veiligheidsadviescommissie Schiphol (VACS) is bezorgd over de verschillen in kwaliteit bij vrachtafhandelaars op Schiphol. 'Onzorgvuldige afhandeling kan risico's geven voor de luchtveiligheid, waarbij de risico's bij gevaarlijke goederen natuurlijk groter zijn', zegt H. G. Paar, secretaris van de VACS.

"Het is schokkend te moeten vaststellen dat toxische chemicaliën in het leven van alledag het bloed van onze kinderen besmetten." Dat is de reactie van Karl Wagner, Directeur van de DetoX Campagne bij WWF, op de resultaten van bloedonderzoek uitgevoerd in heel Europa.

Greenpeace roept Europarlementariërs op om een einde te maken aan het gebruik van schadelijke stoffen.

Gebruikers van gevaarlijke stoffenverpakkingen mogen niet blindvaren op het UN-kenmerk. Dat zegt Ton Schilperoord in Gevaarlijke Lading.

Gebruikers van gevaarlijke stoffenverpakkingen mogen niet blindvaren op het UN-kenmerk. Dat zegt Ton Schilperoord in Gevaarlijke Lading.

TNO heeft een model ontwikkeld dat de effecten van een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) helpt te voorspellen.

Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is maandagmiddag gekanteld op de A58 ter hoogte van de Wouwse Plantage, bij Roosendaal. De vrachtwagen was geladen met chemische stoffen, waarvan er een aantal begonnen te lekken.