Onderzoek

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat jaarlijks ongeveer 17.000 mensen in Nederland een beroepsziekte krijgen door het werken met gevaarlijke stoffen, waarvan minimaal 1300 met een dodelijke afloop. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de kamer gegevens gepresenteerd over de bijdrage die beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen levert aan een aantal ziekten en aandoeningen. "Het is nu van belang dat werkgevers en werknemers de door henzelf gewenste verantwoordelijkheid gaan waarmaken. Onderzoek van het RIVM maakt duidelijk dat daar voldoende aanleiding toe is", aldus Van Hoof.

Het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort mag onder voorwaarden jaarlijks maximaal 60.000 ton ammoniak per spoor vervoeren op het traject Rotterdam - België. Dat is afgesproken met het Ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland en de milieudienst Rijnmond.

Broncontroles door de Inspectie Verkeer en Waterstaat wijzen uit dat het vervoer van specifiek ziekenhuisafval (SZA) veiliger en zorgvuldig gebeurd, maar nog niet altijd volgens de wet- en regelgeving. De regels blijken in de afvalpraktijk onvoldoende transparant.

De sociale partners in het beroepsgoederenvervoer over de weg (FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, Koninklijk Nederlands Vervoer, Vereniging voor Verticaal Transport en Transport en Logistiek Nederland) willen een onderzoek naar de 48-urige werkweek. Dit hebben zij in een brief aan minister Peijs geschreven.

Instellingen laten zich bij het classificeren van de infectieuze (afval)stoffen steeds meer leiden door het ADR. Ook worden vervoersvoorschriften beter nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

In 17 jaar tijd had Henk Bril (veiligheidsadviseur bij Sabic) het één keer meegemaakt, en in de zomer van 2005 binnen twee maanden tijd twee keer: een zogenaamde 'rolladewagon'. Hij vertelt wat er aan de hand was. Wat valt er van de door hem aangehaalde voorvallen te leren?

De uitdaging voor de logistieke sector is om bedreigingen op het gebied van 'security' om te zetten in kansen. Dat bleek op 1 december tijdens het PROTECT-kennisseminar 'Ketenveiligheid in de transport- en logistieke sector'.

De kosten van REACH (Registratie, Evaluatie & Autorisatie van Chemische stoffen) voor het bedrijfsleven vallen door het compromisvoorstel van het EU-voorzitterschap aanzienlijk lager uit dan in het oorspronkelijke Commissievoorstel uit 2003.

GroenLinks-kamerlid Duyvendak heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat vragen gesteld over nieuwe berichten over het incident met een chemicaliëntrein bij Arnhem in november 2004.

Het onderzoek naar een lekkende chemicaliëntrein bij Arnhem kan volgens onafhankelijke deskundigen de toets der kritiek niet doorstaan, zo schrijft De Gelderlander.