Onderzoek

Het Directoraat-Generaal Energie en Transport van de Europese Commissie heeft een evaluatie gehouden van het EU-beleid van het vervoer van gevaarlijke goederen sinds 1994. Voornaamste conclusie is dat de richtlijnen van de Commissie volgens de onderzoekers de veiligheid en kennis van het transport van gevaargoed bevorderen.

Nederlandse chauffeurs zijn zeer ontevreden over hun concurrenten uit de nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Verenigde Eigen Rijders Nederland (V.E.R.N.) onder de eigen leden. 'Op pad met gevaarlijke lading zijn deze chauffeurs rijdende tijdbommen. We kunnen erop wachten dat het misgaat', luidt de noodkreet van Klaas de Waardt, voorzitter van V.E.R.N. in Barendrecht.

De DCMR Milieudienst Rijnmond is vorige week overspoelt met milieuklachten in het Rijnmondgebied. Het lekken van vijfhonderd liter ether en een zoutzuurwolk waren de meest ernstige incidenten.

Alle 250.000 bewoners van de Drechtsteden zullen in de toekomst per sms gewaarschuwd worden als er in de regio een treinongeluk plaatsvindt waarbij giftige gassen vrijkomen.

De chauffeur van een tankcontainer geladen met isopentaan die betrokken was bij het ongeval van dinsdag 17 januari 2006 op Rijksweg A67 tussen Helden en Heierhoeve/Sevenum had onvoldoende gerust. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

De risico's voor omwonenden van de Betuwelijn in Zevenaar, waar de Betuwelijn aansluit op de spoorlijn van Arnhem naar de Duitse grens, zijn 'aanvaardbaar klein'. Dat zegt minister Peijs in antwoord op kamervragen van SP-kamerlid Gerkens en PvdA-kamerlid Dijksma.

De ontwikkeling van een kunststof binnenschip dreigt te stranden op bureaucratie in de subsidieverstrekking van het ministerie van Economische Zaken. In schriftelijke vragen hebben de CDA-Kamerleden Kortenhorst en Haverkamp de ministers van EZ en Verkeer en Waterstaat hierover om opheldering gevraagd.

De DCMR heeft samen met Deltalinqs de regels voor opslag in grote bovengrondse tanks aangescherpt. Aanleiding is een onderzoek dat de DCMR in 2004 en 2005 heeft uitgevoerd bij 24 bedrijven in het Rijnmondgebied waar grote bovengrondse opslagtanks in bedrijf zijn.

DSM Anti-Infectives heeft een boete van 50.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie vanwege een lekkage aan een tank voor de opslag van zoutzuur (30 %). Daarbovenop moet het Delftse bedrijf nog eens € 34.941,- betalen omdat het niet gezorgd heeft voor tijdige renovatie van de tank.

De toename van het aantal uraniumtransporten levert geen grotere kans op een ramp op. Dat stelt staatssecretaris Van Geel in antwoord op vragen van SP-kamerlid Van Velzen.