Onderzoek

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en de productie van een serie tankcontainers. Het gaat om de IMO1 tankcontainers van het type FSS 25431 (certificaatnummer BVCT 9471232/G).

De naleving van regelgeving bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen moet beter. Dat stelt Inspectie Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van haar thema-actie 'gevaarlijke stoffen'. De inspectie controleerde van 21 tot en met 27 augustus op diverse plaatsen in Nederland voertuigen met gevaarlijke stoffen.

De Europese Unie wil van tienduizenden stoffen die het Europese bedrijfsleven produceert of importeert, weten wat de veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn. Onderzoeksorganisatie TNO heeft een aanpak ontwikkelt, waar de internationale branchorganisatie ITRI dankbaar gebruik van maakt.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft voorafgaand aan het overleg over de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de vorderingen. Het Basisnet begint vorm te krijgen, waarbij nu alle partijen meer betrokken zijn.

D66 in Roosendaal eist van het stadsbestuur opheldering over de risico's die Roosendaal loopt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Vorige week maandag werd het treinverkeer in Roosendaal stilgelegd, omdat een tankwagon acrylnitril zou lekken.

Het passeren van een rood sein is volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de oorzaak van een ongeval op het emplacement Utrecht-Lunetten. Bij de aanrijding, die in november 2005 plaatsvond, waren twee goederentreinen, onder meer geladen met gevaarlijke stoffen, betrokken.

Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de arboconvenanten, het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen en het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

VROM verzoekt gemeenten en provincies om bij de opslag van munitie en springstof voor civiel gebruik rekening te houden met veiligheidsafstanden. Dat blijkt uit een circulaire die VROM aan gemeenten en provincies heeft gestuurd.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil via een onderzoek te weten komen of de Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen functioneert of niet.

De gemeente Moerdijk kan transport van ammoniak over haar grondgebied niet tegenhouden. Dat stelt het college in antwoord op vragen van de Socialistische Partij Moerdijk, zo bericht BN De Stem.