Onderzoek

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) heeft het onderzoeksrapport 'Evaluatie regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen' op haar website (www.veiligheidsadviseurs.nl) geplaatst. Een conclusie van het rapport is dat bij grote bedrijven de veiligheidsadviseur al onderdeel van de bedrijfsvoering is, maar dat bij kleinere bedrijven vooralsnog meer gedoogd dan gehandhaafd wordt.

Vanaf januari start in Nederland een helpdesk (http://www.reach-helpdesk.nl) om bedrijven voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Staatssecretaris Van Geel heeft samen met staatssecretaris Van Gennip tijdens het Nederlands voorzitterschap een belangrijke prioriteit gegeven aan dit onderwerp om tot een werkbare regeling te komen die goed is voor mens en milieu.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten en ziektelast als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werkplek. Deze zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op blootstellingen in het verleden.

De criminaliteit op Schiphol is nog geen zware slag toegebracht door het veiligheidsprogamma van ACN en het Cargo Convenant tussen bedrijfsleven, Justitie en politie op Schiphol. Beveiligingsmaatregelen schieten nog tekort, stelt onderzoeker Amanda Rasch in Nieuwsblad Transport.

Vooral voor het MKB zal het niet makkelijk zijn om zelf middelen te ontwikkelen om verantwoord te werken met chemische stoffen op de werkplek. Mede daarom wordt een leidraad opgesteld. Toekomstige gebruikers kunnen hier aan meewerken.

De Arbeidsinspectie gaat controles uitvoeren bij zo'n 275 bedrijven, vooral in de chemische sector, met risicovolle installaties of die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in voorraad hebben en die een ernstig risico kunnen vormen voor mens en milieu. Dit staat in het Jaarplan 2007 van de Arbeidsinspectie.

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn bedoeld om gebruikers wegwijs te maken in de veiligheids- en milieu-aspecten van chemische producten. Maar de praktijk voldoet niet altijd aan de wettelijke eisen. "Het systeem functioneert niet goed", aldus Jaco Westra van Sociale Zaken in Chemie magazine.

Het Parlement heeft ingestemd met het compromis over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën (REACH). Producenten moeten alle chemische stoffen die zij in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar produceren of importeren, laten registreren. Voor de gevaarlijkste stoffen moeten producenten plannen voor hun vervanging indienen.

Op de zeventiende voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) van 24 november 2006 werden verschillende beleidsaspecten belicht. De nieuwe voorzitter Pieter Wildschut sprak het welkomstwoord, waarna de dag geopend werd door scheidend voorzitter Hennie Standaar.

Bij tankautobranden heeft de brandweer te weinig informatie. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, die drie ongevallen met tankauto's gevuld met gevaarlijke stoffen heeft onderzocht. Volgens de EVO hebben de hulpdiensten echter moeite met de juiste interpretatie van de beschikbare gegevens.