Onderzoek

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft zondag 3 juni op het Schelde-Rijnkanaal een schipper aangehouden die volgens de KLPD en de inspectie richting Antwerpen voer met teveel gevaarlijke stoffen aan boord. Het CBRB noemt het vaarverbod en de handelwijze van de instanties onterecht. Lees hierover ook in de weblog van Robert Tieman.

"Het is een goede zaak dat de brandweer beter wordt voorbereid op tankautobranden, maar we zien weinig heil in een elektronisch systeem waarmee alle tanktransporten met gevaarlijke stoffen kunnen worden gevolgd", verklaart belangenbehartiger van transporteurs EVO.

De kernreactor in Petten is na iets meer dan twee weken stilstand - door een lekkage op 7 mei - op 22 mei weer in bedrijf genomen. Het lek ontstond door trillingen in een leiding, die inmiddels is verstevigd.

Binnen de overheid wordt gewerkt aan een informatiesysteem voor het individueel transport van gevaarlijke stoffen. Een dergelijk systeem moet beter toezicht en meer informatie bij het bestrijden van incidenten opleveren.

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie (AI) was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico's onvoldoende in kaart gebracht.

Het einde van de juridische en bestuurlijke chaos bij buisleidingen is in zicht: de overheid schept meer duidelijkheid. Lees hierover in een samenvatting van het artikel 'Buisleiding uit privésfeer' van Constant Gras in Europoort Kringen.

Een schip in de regio Rijnmond heeft stankklachten veroorzaakt. Inwoners van Vlaardingen en Schiedam, Albasserdam, Kinderdijk en Krimpen aan de Lek belden op vrijdag 18 mei de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond dat zij de lucht van gesmolten plastic roken.

Een oplegger is woensdagmorgen 2 mei losgeschoten van een trekker op de Lindtsedijk in Zwijndrecht. In de oplegger zaten gevaarlijke stoffen.

Uit inspecties in 2006 bij bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten blijkt dat de naleving van de arboregelgeving op het gebied van werken met kankerverwekkende stoffen nog niet volledig is geïmplementeerd. Dat schrijft minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in een brief aan de Tweede Kamer.

Gebruikers van gevaarlijke stoffen moeten meer op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Daarbij moet het vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven groter worden. Bij de overgang naar het dragen van meer eigen verantwoordelijkheid is speciale aandacht nodig voor het midden- en kleinbedrijf.