Onderzoek

Een gekantelde tankauto heeft dinsdag op de luchthaven Schiphol 35.000 liter kerosine verloren op een platform voor tankauto's. Dit heeft een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee woensdag tegenover Blik op Nieuws gemeld.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt een technisch onderzoek in naar een ongeval in de 6e Petroleumhaven in Rotterdam van zaterdag 25 augustus, waarbij een binnenvaarttanker ongeveer 50.000 liter ruwe olie verloor nadat tijdens het lossen een koppeling tussen twee leidingen losbrak. Bij het ongeval raakte één bemanningslid gewond.

Ruim de helft van de containers die Nederland binnenkomen bevat gevaarlijke gassen zoals dichloorethaan en methylbromide. Het merendeel hiervan gaat door naar afnemers zonder te worden 'ontgast', waardoor consumenten eraan kunnen worden blootgesteld.

Het toezicht en de handhaving rond de opslag van bestrijdingsmiddelen is bij meer dan de helft van de bedrijven als slecht te kwalificeren. Dit zegt de VROM-inspectie Zuid-West naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd in 2005 en 2006.

Op verzoek van VROM stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf augustus populatiegegevens beschikbaar voor gemeenten, provincies en bedrijven. Het gaat om een bestand met informatie over bewoners in woningen op het niveau van kaartvakken. Het bevoegd gezag kan de gegevens gebruiken voor groepsrisicoberekeningen.

De explosie aan boord van de chemicaliëntanker Stolt Rom op dinsdag 27 juni 2006 in de Rotterdamse haven was het gevolg van oververhitting in de dekdoorvoer van de ladingpompinstallatie. Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar onderzoeksrapport naar aanleiding van het ongeval.

Een vernieuwde en geactualiseerde uitgave van 'Bedrijven en milieuzonering' is juli 2007 verschenen. Deze uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt ook wel het Groene Boekje genoemd.

Voorbijgangers hebben op dinsdag 26 juni een verontreinigde, stinkende sloot ontdekt aan de Westdijk in Spijkenisse. Op een deel van de sloot lag een dunne filmlaag nafta, die uit een pijpleiding in de sloot sijpelde.

Door sloopwerkzaamheden is er zaterdag 23 juni brand ontstaan op het schip de Otapan. De brand is ontstaan in de machinekamer waar een olieleiding is doorgezaagd. De Otapan vertrekt na een verblijf van vier maanden in de Waalhaven van Rotterdam donderdag 28 juni naar een nieuwe locatie.

In opdracht van het Rijk en gemeenten onderzoekt het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) de mate waarin geluidsschermen van de Betuwelijn het veiligheidsniveau voor omwonenden (de zogenoemde externe veiligheid) beïnvloeden en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn.