Onderzoek

Onlangs heeft het CCV de examendata voor alle binnenvaartexamens, waaronder ADNR, voor de eerste helft van 2008 vastgesteld. De examendata zijn te raadplegen op de website www.binnenvaartexamens.nl.

Slechts 25 procent van de politiebureaus gaat veilig om met in beslag genomen vuurwerk. Dat blijk uit controles door de VROM-inspectie van vuurwerkopslagplaatsen op politiebureaus.

De politie neemt jaarlijks grote hoeveelheden vuurwerk in beslag. Een deel van dat vuurwerk moet na inbeslagname tijdelijk worden opgeslagen in een politiebureau.

De VROM-Inspectie heeft in de periode van december 2006 tot oktober 2007 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de politie in beslag genomen vuurwerk opslaat en behandelt. In totaal zijn ruim 70 controlebezoeken uitgevoerd.

Het gebruik, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich voor de omgeving. Voor gemeenten is het de vraag hoe je hiermee rekening houdt bij het opstellen van een bestemmingsplan. De handreiking 'Naar een veilige bestemming' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet daarbij helpen.

Het proces van de totstandkoming van het Basisnet lijkt zichzelf te moeten vormen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de projectorganisatie Basisnet waar de redactie van Gevaarlijke Lading de hand op heeft gelegd. Daarnaast heeft de projectgroep te kampen met leegloop: de projectsecretaris en drie leden nemen afscheid.

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM trekken ruim 6 miljoen euro uit om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Zuid-Holland en het zuiden van Nederland te vergroten. De maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het verbeteren van seinen om roodlicht passages te voorkomen en voorzieningen voor brandweer en andere hulpverleners.

De chemische industrie moet meer aandacht besteden aan de risico's voor werknemers bij het bedwingen van incidenten met gevaarlijke stoffen. In een derde van 31 onderzochte gevallen lopen zij nu risico's, blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie.

De brandveiligheid bij grote opslagen van gevaarlijke stoffen is vaak onvoldoende. Deze conclusie trekt de VROM-Inspectie op basis van recent uitgevoerd onderzoek bij 26 bedrijven.

Bij LBC Tank Terminals, wereldwijd actief in tankopslagfaciliteiten voor chemische bulkvloeistoffen, is zaterdag om 16.45 uur in de Botlek brand ontstaan in een container met Divinyl Benzeen. De brand was snel onder controle, maar veroorzaakte wel veel stank.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het transport van 25 containers met asbest verboden, omdat deze containers in zeer slechte staat verkeren. De containers staan in de haven van Rotterdam, waar ze vanuit Ierland aankwamen om naar Duitsland vervoerd te worden.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft woensdagochtend om 5.30 uur een melding doorgekregen van Vopak over een morsing van 500 liter giftige fenol bij het pompen van of naar een schip. De stof is op het schip terecht gekomen, op de steiger en in het water.