Onderzoek

Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) heeft Kamervragen beantwoord over het onderzoek naar de gevolgen van het chroomverfgebruik bij het minister van Defensie. Zij stelt dat de onderzoeken naar chroom-6 en de POMS-sites onderdeel zijn van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu uitvoert. Vanzelfsprekend moet dit onderzoek zo spoedig mogelijk worden voltooid, maar gedegen onderzoek kost tijd, aldus de minister.

Het programma Veiligheid Voorop heeft de voortgangsrapportage 2015 (vijfde periode) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de veiligheidscultuur in steeds meer Brzo-bedrijven in de chemieketen die aangesloten zijn bij Veiligheid Voorop, verder is versterkt. In deze voortgangsrapportage doen de initiatiefnemers verslag van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Tevens geeft deze rapportage een vooruitblik naar 2016.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om incidenten bij kerncentrales te voorkomen en te beheersen. Mensen in de grensregio's maken zich hierover al geruime tijd zorgen door een aantal incidenten, licht de OVV toe.

Uit een onderzoek door Crisislab naar een negental incidenten op Chemelot in 2015 is geen directe samenhang tussen deze incidenten naar voren gekomen. Wel zijn er gemeenschappelijke factoren aan te wijzen die bij sommige incidenten een rol hebben gespeeld.

Uit de Kwartaalmonitor Industrie, zojuist gepubliceerd door het CBS, blijkt dat de omzet in de Nederlandse industrie vooralsnog onder druk blijft staan. Producenten hebben in het eerste kwartaal van 2016 4,3 procent minder omzet behaald dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De omzet daalt al zeven kwartalen op rij. De gemiddelde industriële dagproductie groeide met 1,5 procent. Maar in onder andere de aardolie en chemische industrie daalde de productie met 0,9 procent. Wat betreft de afzetprijzen lieten ook de aardolie- en chemische industrie de grootste prijsdaling zien.

Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de ziektelast en de maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU is. Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EU ongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Werklozen in Tilburg die tussen 2004 en 2011 mogelijk bij werkzaamheden aan oude treinstellen met chroom-6 in aanraking zijn gekomen, waren vermoedelijk voldoende beschermd. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat mensen zich zorgen hoeven te maken, stelt de gemeente op een speciaal in het leven geroepen websitepagina. Het antiroestmiddel chroom-6 kan kanker veroorzaken.

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, gaat een ,,historisch onderzoek'' doen naar het functioneren van diezelfde Arbeidsinspectie inzake de lycrafabriek van Dupont in Dordrecht. Het gaat over de periode 1975-1990. Recentelijk meldden enkele media dat vrouwen die gewerkt hebben bij de lycrafabriek van Dupont ernstige zwangerschapsproblemen of vruchtbaarheidsproblemen kregen.

Het onderzoek is op eigen initiatief. Aan de hand daarvan kan de inspectie eventueel conclusies trekken.

Het Openbaar Ministerie in Limburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar enkele bedrijven op het Geleense bedrijventerrein Chemelot. Aanleiding was een aantal milieu-incidenten met chemische stoffen, zei een woordvoerster van het OM na berichtgeving hierover door 1Limburg.

De sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) heeft de afgelopen jaren meer aandacht geschonken aan gezond en veilig werken. Zowel de naleving bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen als de veiligheid van de werkplek is fors gestegen. De Inspectie SZW vindt wel dat de naleving nog verder omhoog moet de komende periode.