Onderzoek

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet op van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Dat zijn enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs.

Het feitenonderzoek naar onveilige arbeidsomstandigheden bij het bedrijf DuPont in Dordrecht neemt meer tijd in beslag. Het was de bedoeling dat de bevindingen er in november zouden zijn, maar dat wordt komend voorjaar.

Staatssecretaris DIjksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het feit dat er opnieuw een formaldehydelek is opgetreden bij DuPont in Dordrecht. Ze stelt dat het bevoegd gezag op 14 oktober een last onder dwangsom heeft opgelegd aan DuPont. Deze hield in dat het bedrijf een veiligheidsstudie moet uitvoeren en de daarin geïdentificeerde maatregelen moet uitvoeren. Daarnaast heeft het bevoegd gezag aangekondigd het inspectieregime voor het bedrijf te verzwaren, onder andere door het uitvoeren van extra inspecties.

In 2018 worden naar verwachting de recordvolumes van 2007 (van vóór de crisis) overtroffen door de modaliteiten wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Dit blijkt uit het rapport 'Eindrapport Middellange Termijn Verkenning' van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Naar 2021 laten alle modaliteiten groei zien. Het totale transportvolume van bedraagt in 2021 1,16 miljard ton. De binnenvaart zal het sterkst groeien, met gemiddeld 2,1% per jaar. Het wegvervoer groeit met 1,7% per jaar, het spoorvervoer komt op een derde plaats met een groei van 1,2%.

De meeste Nederlanders (78%) zijn neutraal tot zeer positief over chemiebedrijven. Deze worden overwegend gezien als belangrijk voor de economie, innovatief, duurzaam en bovendien veiliger, milieuvriendelijker, transparanter en een betere werkgever dan vijf jaar terug. Dit blijkt uit een onderzoek naar de kennis en de houding van de Nederlandse bevolking over chemische bedrijven en hun producten uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Zo'n 450 mensen die in de buurt van de voormalige Dupont-fabriek in Dordrecht wonen krijgen een uitnodiging voor een bloedonderzoek. Dat heeft een woordvoerder van de GGD Zuid-Holland maandag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van RTV Rijnmond.

Met het onderzoek moet worden vastgesteld hoe hoog de waarden van de giftige stof PFOA in het bloed zijn. Huishoudens in delen van Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht ontvangen een brief hierover.

De Europese Commissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van de uitvoering van Europese wet- en regelgeving binnen de chemische industrie. Het onderzoek betrof de periode 2004-2014 en werd gedaan in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Deze kosten blijken jaarlijks ongeveer 9,5 miljard euro te zijn. Het gaat hier in de eerste plaats om kosten voor wetgeving voor emissies en industriële processen (33%), chemische producten (29%) en de veiligheid van werknemers (24%). Transport (ADR) vertegenwoordigt ongeveer 3%.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Staat van de Veiligheid 2015 is de derde rapportage over de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven in Nederland.

Magazine editie

In de ruim tien jaar dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat, zijn er al heel wat onderzoeken over gevaarlijke stoffen van de bureaus van de Onderzoeksraad gerold. De raad onderzoekt alles waar je maar het etiket 'veiligheid' op kunt plakken, maar ongevallen met gevaarlijke stoffen hebben zijn speciale belangstelling.

Magazine editie

ADR-chauffeurs in Nederland verkeren dagelijks in potentieel gevaarlijke situaties, waarbij het van cruciaal belang is dat ze veilig gedrag vertonen. Dat gedrag is te beïnvloeden door de wijze waarop ze risico's interpreteren. Onderzoek heeft nu aangetoond welke factoren hierbij een rol spelen.