Normen - richtlijnen - handleidingen

Op de website van de UNECE van de Verenigde Naties is de landeninformatie over Nederland gewijzigd. Het betreft de 'overige competente autoriteiten' en de 'aanvullende bepalingen' voor de toepassing van het ADR inclusief hoofdstuk 1.5 en notificaties.

Competent authorities and recognised bodies

Naast het online platform en het nieuwste Chemiekaartenboek biedt Sdu nu ook de Chemiekaarten® 2018 Light Editie. Op alfabetische volgorde worden 500 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat basisinformatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Enkele specificaties:

Het Amerikaanse Center for Chemical Process Safety (CCPS) heeft zijn maandelijkse Process Safety Beacon gewijd aan vloeibaar gemaakt gas. Naar aanleiding van incidenten die in het verleden gebeurd zijn, geeft het Beacon algemene informatie over (vloeibaar) gas en tips voor hoe om te gaan met gassen in (druk)houders.

Veiligheidsdeskundige Chris Pietersen pleit in zijn blog op Veiligheidsvisie.com voor een Normatieve Risico Methodiek (NRM) voor Arbeidsveiligheid. Door de overheid is een maximum gesteld aan het risico waaraan haar burgers mogen worden blootgesteld.

Koninklijke Metaalunie en brancheorganisatie FME hebben twee publicaties uitgegeven om bedrijven voor te bereiden op een bezoek van de Inspectie SZW: een folder en een boekje 'Klaar voor de inspectie SZW'. Want als de inspecteur op de stoep staat, is voor veel ondernemers onduidelijk wat ze kunnen verwachten.

PGS 14:2017 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen’ is gepubliceerd. PGS 14 is bedoeld voor brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen).

De 37e editie van het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg is verschenen. Deze uitgave is een leidraad voor de praktijk voor diegenen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

De Cargo Incident Notification System (CINS) en de International Group of P&I Clubs (IG) hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor het transport over zee van houtskool en koolstof. Deze ladingen worden beschouwd als zelfverwarmend, en recentelijk zijn er verschillende branden geweest waarbij houtskool vervoerd in containers betrokken was.

De wijziging van de Activiteitenregeling is gepubliceerd in Staatscourant 2017, 53562. De wijziging is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen in de Activiteitenregeling zijn:

De Internationale Maritieme Organisatie heeft een circulaire gepubliceerd om scheepseigenaren te wijzen op de gevaren van transport van sommige vormen van bauxiet. Daarbij bestaat een groter risico van vloeibaar worden van de lading tijdens bulktransport over zee. De circulaire meldt dat sommige bauxietladingen behandeld zouden moeten worden als Groep A-ladingen onder de IMSBC Code.