Luchtvervoer

De veiligheid in de verschillende vervoersmodaliteiten weg, water, luchtvaart en spoor stijgt. Het gevaarlijke stoffenvervoer is de laatste tien jaar gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Veiligheidsbalans 2007 die Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat donderdag 27 december hebben gepubliceerd.

Het afgelopen jaar zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van externe veiligheid, maar er is nog veel werk te doen tot 2010. Dat staat in de zevende voortgangsrapportage externe veiligheid, die minister Cramer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

"Het is een goede zaak dat de brandweer beter wordt voorbereid op tankautobranden, maar we zien weinig heil in een elektronisch systeem waarmee alle tanktransporten met gevaarlijke stoffen kunnen worden gevolgd", verklaart belangenbehartiger van transporteurs EVO.

Op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is een nieuwsbrief verschenen met een verslag van een bijeenkomst over het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Projectleiders lichtten daarin de voortgang van de uitwerking per modaliteit toe.

Voor de komende nieuwe versie van de IMDG Code (amdt. 33-06) staat een aantal belangrijke wijzigingen op stapel. Zo wordt een nieuw label voor klasse 5.2 geïntroduceerd, kan er gebruik worden gemaakt van een speciale classificatietabel voor vuurwerk en zijn routinematige diagnostische monsters uit de regelgeving gehaald.

Op 1 januari 2007 wordt de nieuwe 2007-2008 editie van de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air van kracht. In Gevaarlijke Lading 5 een uitgebreid artikel van Hans van der Maat over de wijzigingen.

Alle provincies staan vanaf maandag op de risicokaart van Nederland. Dan gaat als laatste de provincie Noord-Brabant online op www.risicokaart.nl. Volledig is de kaart nog niet. Verschillende gemeenten in het hele land hebben
informatie nog niet aangeleverd.