Luchtvervoer

In de Staatscourant zijn een aantal wijzigingen gepubliceerd van enkele instanties die erkend zijn in het vervoeren, opleiden en examineren van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Bij multimodaal transport van gevaarlijke stoffen blijken de hoogste risico's met betrekking tot naleving te zijn. Dat staat in het jaarverslag over 2009 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Nederland is op 27 november herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Nederland heeft zich met de herverkiezing voor de periode 2010-2011 verzekerd van een zetel in het "dagelijks bestuur van dit VN-agentschap, dat verantwoordelijk is voor internationale regelgeving op het vlak van de maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het mariene milieu.

De International Air Transport Association (IATA) heeft een lijst met wijzigingen in de Dangerous Goods Regulations (DGR) gepubliceerd. De 51e editie van de DGR zal op 1 januari 2010 van kracht zijn.

De groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee vereist een toename van de milieuhandhaving
op de Noordzee. Dat staat in het Handhavingsplan Noordzee 2009 van het Nederlandse kustwachtverband.

Tijdens de Olympische Spelen, van 1 juli tot en met 30 september, is het luchtvervoer van explosieven naar Beijing en andere Olympische steden verboden. De betreffende luchthavens scherpen hiervoor hun veiligheidsmaatregelen aan, aldus de China Civil Aviation Flight Standard Department. Volgens IATA geldt het verbod echter niet voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.

Veel veiligheidsadviseurs hebben ook te maken hebben met (aansluitend) luchtvervoer. Daarom is de recente Reformatting of the packing instructions ICAO TI revelant.