Luchtvervoer

In de luchtvaart bestaat al een aantal jaren grote bezorgdheid over het vervoer van lithiumbatterijen. Er is een aantal incidenten geweest, waarbij deze batterijen betrokken waren. Dit artikel licht de ICAO/IATA-wijzigingen toe die naar aanleiding van deze onrust zijn doorgevoerd.

DB Schenker Logistics is naar eigen zeggen de eerste luchtvrachtexpediteur die het speciale IATA-label mag voeren voor het transport van temperatuurgevoelige farmaceutische producten. Het tijd- en temperatuurlabel wordt vanaf 1 juli van dit jaar door IATA verplicht om de correcte omgang met gevoelige en temperatuurkritische producten te kunnen opvolgen. De eisen terzake zijn vastgelegd in Hoofdstuk 17 van de IATA-resolutie over bederfelijke producten.
DB Schenker neemt het aanbrengen van het label op de vracht van zijn klanten voor zijn rekening.

Traditiegetrouw treedt op 1 januari een nieuwe versie van de IATA Dangerous Goods Regulations in werking.  Het betreft hier de 53e editie, die gedurende 2012 van kracht zal zijn.

In de Staatscourant is regeling nr. IENM/BSK-2011/157181 gepubliceerd, tot wijziging van diverse regelingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De wijzigingen van de desbetreffende regelingen zijn primair van redactionele aard. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op de implementatie van de internationale regelgeving en het in overeenstemming brengen van de regelgeving met de bestaande praktijk.

Magazine editie

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per vliegtuig zijn de omstandigheden heel anders dan bij vervoer over land of water. Daardoor zijn de verpakkingsvoorschriften ook grotendeels anders dan bij de andere modaliteiten. In dit artikel worden deze afwijkingen op een rijtje gezet.

IATA heeft de belangrijkste wijzigingen gepubliceerd die zullen verschijnen in de 53e editie van de Dangerous Goods Regulations. Deze regelgeving zal op 1 januari 2012 van kracht worden.

De wetgevers moeten overwegen om alle multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen uitsluitend met mobiele tanks te laten uitvoeren. Dat voorstel doet redactielid Paul Wauters in Gevaarlijke Lading 6. Discussieer mee over zijn betoog op LinkedIn.

Iedere afzender van luchtvracht moet geregistreerd worden in de Europese databank van bekende afzenders. Dit is het gevolg van nieuwe voorschriften voor de beveiliging van luchtvracht die eind april in werking zijn getreden. Lees erover op de weblog van Hans van der Maat.


Hans van der Maat is werkzaam als veiligheidsadviseur en opleider bij SCS Training & Consultancy BV, een aan de E-status houder Special Cargo Services gelieerd bedrijf.

Op 29 april j.l zijn de nieuwe voorschriften voor de beveiliging van luchtvracht in werking getreden.  Opgemerkt wordt dat deze voorschriften gelden voor alle luchtvracht, dus niet alleen voor gevaarlijke stoffen!

Voor de verladers van luchtvracht zijn de volgende wijzigingen van belang:

1.    Status bekende afzender