Luchtvervoer

Van 28 oktober tot 8 november a.s. vindt in Montréal de 24ste vergadering plaats van het Dangerous Goods Panel van luchtvaartorganisatie ICAO. Op de agenda staan de volgende punten:
1: Development of proposals, if necessary, for amendments to Annex 18 — The Safe Transport of Dangerous Goods by Air 
2: Development of recommendations for amendments to the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) for incorporation in the 2015-2016 Edition

De Britse Civil Aviation Authority heeft een informatieblad uitgebracht over de gevolgen van Reach voor de luchtvaartindustrie. Reach is de Europese verordening voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën. In het informatieblad wordt gewaarschuwd dat door de invoering van Reach bepaalde materialen en chemicaliën die gebruikt worden bij fabricage en onderhoud van vliegtuigen waarschijnlijk steeds moeilijker of misschien helemaal niet meer verkrijgbaar zullen zijn in Europa.

Bedrijven die met gevaarlijke luchtvracht te maken hebben, hebben nu behalve met de al bestaande vergunningen ook te maken met een nieuwe Europese verordening voor beveiliging van de luchtvaart. Zo kunnen ze zich nu laten registreren als ‘Bekende Afzender’.

Onlangs heeft IATA addendum III gepubliceerd voor de 54e editie van de Dangerous Goods Regulations. Deze editie van de Dangerous Goods Regulations, de regelgeving voor de luchtvracht van gevaarlijke stoffen, is sinds 1 januari van kracht.
 
Addendum III heeft vooral betrekking op nieuwe en gewijzigde landenvariaties in Section 2.8.2 en variaties in luchtvaartmaatschappijen in Section 2.8.4. De samenvattende tabel in 2.8.3.5 is hieraan aangepast. De wijzigingen zijn geel gehighlight in het document.

Nadat hier vorige week bericht is over een tweede addendum en een eerste corrigendum bij de 2013-2014-editie van de Technische Instructies, heeft luchtvaartorganisatie ICAO nu een tweede corrigendum uitgebracht.

Luchtvaartorganisatie ICAO heeft een tweede addendum en een eerste corrigendum uitgegeven bij de 2013-2014-editie van de Technische Instructies. Dit betreft een heel aantal redactionele wijzigingen in de Delen 3, 4 en 5, waarvan een paar betrekking hebben op lithiumbatterijen. Het overgrote deel van het addendum beslaat echter variaties tussen luchtvaartmaatschappijen, in Tabel A-2. Deze variaties zijn ingegaan op 15 april jl., maar hebben geen rechtskracht.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft een tweede addendum uitgebracht bij de 54e editie van de Dangerous Goods Regulations. De belangrijkste wijzigingen volgen uit een aanpassing van bijzondere bepaling A51, waar het grote lithiumbatterijen betreft. De amendementen bij de vijfde, gereviseerde editie van de UN Manual of Tests and Criteria zijn gepubliceerd op de website van de UNECE.

In de 54ste editie van de IATA Dangerous Goods Regulations is een aantal kleine wijzigingen aangebracht. Deze zijn per 1 januari jl. van kracht geworden. De wijzigingen zijn in het addendum gehighlight.

Nederland blijft een veilig land op het gebied van verkeer en vervoer. Dat blijkt uit de Staat van de transportveiligheid 2011, voorheen Veiligheidsbalans, van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het aantal doden en gewonden is relatief beperkt vergeleken met andere Europese landen. Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van de verkeers- en vervoersveiligheid. Dat neemt niet weg dat er nog aandachtspunten zijn.

Uit de Handhavingsrapportage Schiphol 2012 blijkt dat het gebruik van de luchthaven Schiphol in de eerste helft van het gebruiksjaar 2012 (1 november 2011 tot en met 30 april 2012) binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico en de geluidsbelasting is gebleven. Voor de stof koolmonoxide is een dreigende overschrijding van de grenswaarde voor de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken.