Luchtvervoer

Zoals ieder jaar worden per 1 januari a.s. de gewijzigde voorschriften van de IATA Dangerous Goods Regulations van kracht. In nummer 1/2014 is daar al uitgebreid aandacht aan besteed, daarom nu een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een samenvatting gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen in de 56ste editie van de Dangerous Goods Regulations (DGR). Deze regelgeving zal op 1 januari a.s. van kracht worden. In grote lijnen komen de wijzigingen overeen met de wijzigingen in de ICAO Technical Instructions 2015 - 2016.

In nummer 6 van Gevaarlijke Lading (verschijnt eind november) zal een samenvatting komen van de belangrijkste wijzigingen.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen de betrokken overheden ontheffingen en goedkeuringen verlenen. In de luchtvaart kent men een ander systeem hiervoor dan bij de andere modaliteiten.

In het Staatsblad (241, 2014) is een aantal wijzigingen gepubliceerd van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (Bvgsl). Dit in verband met het laten vervallen van de vertaalverplichting die in artikel 1 van het Bvgsl stond. Daarnaast worden er enkele aanpassingen gemaakt in het systeem van erkenningen (artikel 9 van het Bvgsl). De eerste wijziging treedt in werking op 1 januari 2015 en de tweede op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Luchtvaartorganisatie ICAO heeft een corrigendum gepubliceerd bij haar Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods. De wijzigingen hebben betrekking op de vervanging van drillcodes voor incidenten met lithium-ion-batterijen (UN 3480 en 3481).

De mogelijke oplossing voor de brandbaarheid van lithiumbatterijen bij hoge temperaturen komt uit onverwachte hoek: onderzoekers van de Amerikaanse University of North Carolina ontdekten bij toeval een onbrandbare elektrolyt voor dit type batterij.

Eind vorig jaar werd de Dangerous Goods Panel Meeting gehouden, over de ICAO-luchtvaartwetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Zoals al jaren het geval is, draaide het ook nu weer om lithiumbatterijen. Een overzicht van de belangrijkste agendapunten en beslissingen.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft eind december een addendum gepubliceerd bij de 55ste editie van de Dangerous Goods Regulations. Deze editie is sinds 1 januari 2014 van kracht. Het addendum omvat een aantal wijzigingen in landenvariaties (Section 2.8.2) en in luchtvaartmaatschappijen (Section 2.8.4), maar ook wijzigingen in verpakkingsinstructies en eisen voor het transport van lithiumbatterijen.

Luchtvaartorganisatie ICAO heeft een derde corrigendum uitgebracht op de 2013-2014-editie van de Technical Instructions. Het corrigendum heeft betrekking op een aanvulling in Deel 2, hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.1. Hierin wordt vereist dat cellen en batterijen die vervoerd worden door de lucht gefabriceerd worden volgens de bepalingen van subsectie 38.3 van de UN Manual of Tests and Criteria.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft een Engelstalige samenvatting gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen in de 55ste editie van de Dangerous Goods Regulations, voor het luchttransport van gevaarlijke stoffen. Deze zal op 1 januari 2014 van kracht worden. In deze editie worden alle wijzigingen die goedgekeurd zijn door de Dangerous Goods Board verwerkt en alle addenda bij de 2013/2014-editie van de Technische Instructies van ICAO.