Luchtvervoer

Luchtvaartorganisatie ICAO heeft een tweede addendum gepubliceerd bij de Technical Instructions 2015 - 2016. Deze bevat een aantal wijzigingen voor het transport van lithiumbatterijen. Daarnaast zijn er wederom variaties in luchtvaartmaatschappijen toegevoegd.

Eind juli is de Werkgroep Lithiumbatterijen (DGP Working Group on Lithium Batteries) van luchtvaartorganisatie ICAO bijeengeweest. Daarbij heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan aan het Dangerous Goods Panel, dat eind oktober zijn 25ste bijeenkomst heeft. Deze aanbevelingen betreffen het verminderen van de risico's die verbonden zijn aan het transport van lithiumbatterijen.

Verslag bijeenkomst Werkgroep Lithiumbatterijen (28 -30 juli 2015)

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft een internetconsultatie uitgezet over de wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. In deze regeling zijn de vereisten opgenomen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een erkenning. Het doel van de wijziging is de geldende eisen voor het verkrijgen van een E-erkenning aan te scherpen. De belangrijkste aanvulling betreft de eis dat een aanvraag voor een E-erkenning vergezeld moet gaan van een zogenaamd Dangerous Goods Operations Manual (DGOM).

Tijdens het evenement Sail Amsterdam, dat wordt gehouden van 19 tot en met 23 augustus, varen de ponten in het Noordzeekanaal op bepaalde tijdstippen niet met transportvoertuigen met gevaarlijke stoffen.

19 augustus (Sail-In)
Velserpont: 7.00 – 14.00 uur
Buitenhuizerpont: 7.00 – 16.00 uur
Hempont: 11:00 – 18.00 uur

23 augustus (Sail-Out)
Velserpont: 10.00 – 23.00 uur
Buitenhuizerpont: 10.00 – 22.00 uur
Hempont: 12.00 – 20.00 uur

De enige verbinding tijdens Sail-In/Out over het Noordzeekanaal is de Schellingwouderbrug (A10 - S114/S115).

Vliegtuigfabrikant Boeing waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om geen grote hoeveelheden lithiumbatterijen meer te vervoeren in passagiersvliegtuigen. Grote zendingen van deze batterijen in het vrachtruim zouden het risico op brand vergroten, schrijft Wall Street Journal (WSJ) op gezag van een woordvoerder van het bedrijf.

Luchtvaartorganisatie ICAO heeft een eerste addendum gepubliceerd bij de Technical Instructions 2015-2016 van ICAO. Het gaat om een nieuw item (nr. 19) in tabel 8.1, en dit betreft elektronische rookwaren op batterijen.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een tweede addendum gepubliceerd bij de 56ste editie van de Dangerous Goods Regulations. Deze regelgeving is per 1 januari van dit jaar van kracht. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de landenvariaties (2.8.2) en luchtvaartmaatschappijen (2.8.4). Het gaat dan veelal om het transport van lithiumbatterijen.

Het eerste addendum is in januari van dit jaar gepubliceerd.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft een mini-interview gepubliceerd met Dave Brennan, assistent-director ladingveiligheid van IATA. Tijdens het World Cargo Symposium in China heeft IATA de oproep gedaan streng op te treden tegen ontduiking van de Dangerous Goods Regulations. Brennan stelt dat toezichthouders meer moeten optreden tegen illegaal transport van lithiumbatterijen. Hij roept op tot een goede controles van verkoop van gevaarlijke goederen, in het bijzonder lithiumbatterijen.

Rechts op de pagina staan de richtlijnen voor het luchttransport van lithiumbatterijen.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft drie prioriteiten aangekondigd ten aanzien van het luchtvrachttransport. Een daarvan is het (blijvend) veilige luchttransport van lithiumbatterijen. Volgens IATA bestaat er al goede regelgeving, maar houden niet alle verzenders zich hieraan. Omdat China de grootste producent ter wereld is van lithiumbatterijen, heeft IATA de Lithium Battery Shipping Guidelines in het Chinees uitgebracht.

Op de website van luchtvaarthandelsorganisatie IATA is het eerste addendum gepubliceerd bij de IATA Dangerous Goods Regulations 2015 (56ste editie). Deze zijn sinds 1 januari van dit jaar van kracht. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande tekst zijn geel gemarkeerd in de tekst.

Addendum 1 bij de 56ste editie van de Dangerous Goods Regulations 2015