Luchtvervoer

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een (Engelstalig) document beschikbaar gesteld met de belangrijkste wijzigingen in de 58ste editie van de Dangerous Goods Regulations van IATA. Begin oktober wordt de IATA DGR 58 verwacht, en deze zal op 1 januari 2017 van kracht worden. De wijzigingen zullen ook doorgevoerd worden in de Technical Instructions van de UN-luchtvaartorganisatie ICAO.

Luchtvaartorganisatie IATA waarschuwt op haar website voor de gevaren van verborgen of niet-gedeclareerde gevaarlijke goederen aan boord van vliegtuigen, die verscheept kunnen worden als bedrijfsmateriaal (company material - COMAT). In het verleden heeft dit al verschillende ongevallen veroorzaakt. Deze ontwikkeling heeft te maken met de snelle groei van de e-commerce in de wereld.

Op de website van luchtvaartorganisatie ICAO is addendum no. 4 bij de editie 2015-2016 van de Technische Voorschriften en het addendum op het Supplement bij deze Technische Voorschriften gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op het transport van lithiumbatterijen en zijn vanaf 1 april 2016 van toepassing. Deze addenda kunnen ook worden ingezien bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De 'General Council' van luchtvaartorganisatie ICAO heeft een nieuwe veiligheidsmaatregel aangenomen: er mogen geen lithium-ionbatterijen meer als lading aan boord van passagiersvliegtuigen. Het is een interim-maatregel, in die zin dat men bezig is met een nieuwe standaard om lithiumbatterijen te verpakken. Deze nieuwe standaard wordt in 2018 verwacht. Het (interim-)verbod heeft betrekking op lithium-ionbatterijen als lading, en niet op batterijen die in of met elektronische apparatuur verpakt zijn.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt één keer per twee jaar gewijzigd, maar er zijn ook weleens tussentijdse wijzigingen. Nu gaat er per 1 april a.s. een aantal dingen veranderen ten aanzien van het transport van lithiumbatterijen.

UN-luchtvaartorganisatie ICAO heeft een derde addendum uitgebracht bij de 2015-2016-editie van de Technische Instructies (ICAO TI). Het gaat om een aantal wijzigingen bepaald door de Council of ICAO.
Eerder berichtte Gevaarlijke Lading al over het eerste en tweede addendum .

Vanaf 1 april 2016 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport de controle op het vervoer van lithiumcellen en –batterijen door de lucht intensiveren. Aanleiding zijn de tekortkomingen die de ILT aantreft in verschillen in de informatie op de Air waybill en op de opschriften en/of etiketten op de verpakkingen. Andere tekortkomingen kunnen het gevolg zijn van een verkeerde classificatie.

Luchtvaartorganisatie IATA heeft het richtsnoer geactualiseerd voor het transport van kleine voertuigen op lithium-ionbatterijen in passagiers- en bemanningsbagage. De aanpassing was noodzakelijk omdat dergelijke artikelen steeds meer gekocht worden op vliegvelden, vooral in Azië.

In het Staatsblad (2015, 415) is het besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van het besluit waarmee het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (Bvgsl) wordt gewijzigd.

In de Staatscourant (2015, 34899) is de gewijzigde Regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Met deze wijziging worden de geldende eisen voor het verkrijgen van een E-erkenning aangescherpt. De belangrijkste aanvullende eis is dat een aanvraag voor een E-erkenning vergezeld moet gaan van een zogenaamd Dangerous Goods Operations Manual (DGOM). De reden daarvoor is als volgt.