Luchtvervoer

In 2017 ontving Nederland voor het eerst meer dan 600 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland. Ten opzichte van 2016 groeide de aanvoer van goederen met twee procent. Daarmee kwam het goederengewicht dat Nederland wordt binnengebracht voor het eerst boven het niveau van voor de economische crisis van 2009.

Ieder jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de ICAO Technical Instructions en de Dangerous Goods Regulations van IATA. De wijzigingen voor 2019 zijn op zichzelf niet zo ingrijpend als in andere jaren, maar bevatten aanpassingen op bijna alle secties.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een internetconsultatie geopend met het voornemen de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2019 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten (kostenontwikkeling) van vergunningverlening verhoogd.

De hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen bedroeg in 2017 1,69 miljard ton, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze stijging was te zien bij vrijwel alle vervoerwijzen, alleen via het spoor werd in 2017 minder vervoerd dan het jaar ervoor. Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor Goederenvervoer.

Magazine editie

“Een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen begint met een goede opleiding”, is een stelling die iedereen die met dit specifieke vervoer te maken heeft zal onderschrijven. Maar wat is een goede opleiding? In de luchtvaart stapt men over van traditionele opleidingen naar een competentiegebaseerde aanpak.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft de publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2017' aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is een digitale uitgave van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onafhankelijk instituut binnen het Ministerie. Het document bevat de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

In het Staatsblad (2017, 46) is het besluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen. Dat besluit wordt op twee punten aangepast. In de eerste plaats wordt nu in artikel 1, eerste lid, f verwezen naar een NATO Standardization Agreement (STANAG) 4441. In de tweede plaats wordt nu in artikel 1, tweede lid verwezen naar het Besluit gevaarlijke stoffen door de lucht. Dit om onvolkomenheden uit het Besluit weg te nemen.

Het besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van het Lithium Battery Guidance Document, waarin de wijzigingen in de wetgeving 2017 (Dangerous Goods Regulations 58) zijn verwerkt. Dit document bevat een lijst met definities, de indeling van verschillende types lithiumbatterijen, de verbodsbepalingen en beperkingen voor het luchtvervoer van lithiumbatterijen. en veelgestelde vragen.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft op Youtube een (Engelstalige) video geplaatst met de belangrijkste wijzigingen in de 58ste editie van de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR).

Per 1 januari 2017 worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de Technical Instructions van ICAO en de Dangerous Goods Rrgulations van IATA. Wijzigingen uit het 'oranje boek', maar ook luchtvaartspecifieke zaken. De Belangrjikste worden hier opgesomd.