LNG

Frankrijk heeft de multilaterale ADN-overeenkomst M020 ondertekend. Deze overeenkomst betreft het gebruik van LNG als brandstof en is eerder ondertekend door Nederland, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. De overeenkomst loopt af op 31 december 2018.

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?