Ladingzekering

Gevaarlijke Lading 2-2019 is verschenen, met als thema's Incidenten en Opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

Auteur(s)
Magazine editie

De geschiktheid van een spanband is beregeld in de norm EN 12195-2:2001. Deze norm bevat, naast sterkte-eisen en testen, ook voorschriften voor het merken en aanbevelingen voor gebruik en onderhoud. Ook moet een spanband een kenmerk hebben, veelal in de vorm van een blauw label. Wat betekent de informatie op het blauwe label en welke zekeringsmethoden in de praktijk horen daarbij?

In de Rotterdamse haven hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Douane 27 containers vol met oude afgekeurde accu’s onderschept. Deze waren via Rotterdam onderweg van Zuid-Amerika naar Azië.

Magazine editie

Tankvrachtwagens met gevaarlijke vloeistoffen, zoals olie, moeten volgens het ADR beschikken over slingerschotten met gaten. Erik Eenkhoorn deed tien jaar lang onderzoek naar een alternatief voor slingerschotten bij tankwagens. Met als uitkomst de Cairbag. Met dit opblaasbaar systeem ontstaat een luchtzak waarmee de loze ruimte in de tank gevuld kan worden en het kantelen van de lading wordt voorkomen.

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.

Onjuiste belading, samen met diverse andere factoren, was de oorzaak van een ontspoorde ertstrein op het emplacement Kijfhoek op 16 juni 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelt dat de trein zorgvuldiger en meer gelijk beladen had moeten worden. Dit staat in het onderzoeksrapport dat de ILT op 26 mei 2016 heeft gepubliceerd. Van de trein, bestaand uit 2 locomotieven en 35 wagens, zijn negen wagens midden in de trein ontspoord. Bij de ontsporing vielen geen slachtoffers. Wel ontstond grote schade aan de spoorweginfrastructuur.

In dit tweede deel van het artikel over ladingzekering komen de tegenkrachten bij het transport van (gevaarlijke) goederen aan de orde. Deze zijn eenvoudig te berekenen als de maximale transportkrachten zijn vastgelegd.Het eerste deel van dit artikel vindt u hier.

Magazine editie

Inmiddels zijn de maximale transportkrachten bij het transport van (gevaarlijke) goederen vastgelegd in de Nederlandse regelgeving. Daarmee wordt het eenvoudig om een correcte ladingzekering vast te stellen.

Voor de berekening van restkrachten per laadeenheid kunt u deze tabel gebruiken.

Verladersorganisatie EVO heeft positief gereageerd op de beslissing van minister Schultz van Haegen (I&M) om goederencontainers niet verplicht te wegen voor de zeevaart. De minister heeft de Kamer toegezegd internationaal effectievere veiligheidsmaatregelen te bepleiten.

Voor vertrek uit de haven kunnen rederijen ertoe besluiten hun lading te laten controleren op handling, verpakking, zekering, stuwage e.d. Aan de hand van foto's laat dit artikel zien dat dergelijke inspecties nog steeds hard nodig zijn.