Inspectie

Het CBRB wil geen verplichte vrachtbrief voor al het containervervoer. Ook de berichten over de slechte naleving van regels door de containerbinnenvaart is volgens het CBRB 'zeer kort door de bocht en ten dele onjuist'.

Het groepsrisico bij de chemische industrie in Nederland is, door het treffen van maatregelen bij de bedrijven en in de omgeving van die bedrijven, zodanig teruggelopen dat de door de rijksoverheid vastgestelde oriëntatiewaarde nagenoeg nergens meer wordt overschreden. Dat blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie.

Veel ziekenhuizen handhaven onnodig en vaak bewust een werkwijze waarbij infectueus afval wordt afgevoerd in kunststof verpakkingen die niet voldoen aan de strenge eisen van het ADR. Hierdoor lopen mensen die met deze volle verpakkingen in aanraking komen hogere gezondheidsrisico's dan noodzakelijk, zo bericht Gevaarlijke Lading.

De Arbeidsinspectie heeft via een brief van staatssecretaris Van Hoof van SZW aan de Tweede Kamer laten weten welke inspectieactiviteiten ze in 2007 op het terrein van gevaarlijke stoffen hebben voorgenomen. Uit de brief blijkt dat er in 2007 geen reguliere inspectieprojecten op stapel staan voor niet BRZO/ARIE-plichtige bedrijven. Voor bedrijven die wel onder de BRZO-regelgeving vallen, maakt de Arbeidsinspectie in de brief haar voornemens bekend waar de focus bij de inspectie op zal liggen.

In een tankwagen met koolstof bij Norit BV in Klazienaveen heeft vrijdagmorgen rond negen uur een forse explosie plaatsgevonden.

Schrootbedrijven leven de regels voor radioactief metaalafval beter na dan in 2003. Dat blijkt uit controles van de VROM-Inspectie bij 115 schrootbedrijven.

De Arbeidsinspectie inspecteert van oktober 2006 tot februari 2007 ruim 900 offset- en zeefdrukkerijen. Offset- en zeefdrukkerijen worden vooral gecontroleerd op opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelen.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarin ook de VNCI vertegenwoordigd is, organiseert op 24 november de jaarlijkse voorlichtingsdag. In Theater De Blauwe Kei in Veghel passeert een aantal actuele zaken rond het vervoer van gevaarlijke stoffen de revue.

De vervoersvoorschriften voor bestrijdingsmiddelen worden niet goed nageleefd. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Vooral het transport van handelaar naar eindgebruiker laat vaak te wensen over.

Bedrijven die containers openen die in Nederland aankomen, weten vrijwel nooit dat er gevaarlijke stoffen in deze containers kunnen zitten. Werknemers die de containers openen lopen het risico bedwelmd of vergiftigd te raken. Dit staat in een rapport van de Arbeidsinspectie en de VROM-inspectie.