Inspectie

Koninklijke Metaalunie en brancheorganisatie FME hebben twee publicaties uitgegeven om bedrijven voor te bereiden op een bezoek van de Inspectie SZW: een folder en een boekje 'Klaar voor de inspectie SZW'. Want als de inspecteur op de stoep staat, is voor veel ondernemers onduidelijk wat ze kunnen verwachten.

De inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleerden op 1 november een Noord-Hollands bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. De Provincie Noord-Holland heeft een verslag hiervan gepubliceerd, omdat de gedeputeerde milieu namens de provincie aanwezig was.

Bij een derde van de vrachtwagens die zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse actie in Zeeland, is een overtreding geconstateerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde eind oktober 222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren in overtreding.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het incident bij het tankenpark van de NAM. Bij het laden van aardgascondensaat naar het schip Curacao is deze stof weggelekt.

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport/Scheepvaart heeft een tankinspectie-actie in het Waalhavengebied van Rotterdam gehouden. Daarbij zijn in totaal twaalf tankcontainers geïnspecteerd en zijn meerdere overtredingen aangetroffen. Ook zijn bepaalde zeeschepen gedwongen tot afgifte van sanitair en huishoudelijk afval.

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework.

Er komt mogelijk één Brzo-inspectie voor de twee fabrieken van AkzoNobel op Chemiepark Delfzijl. Recentelijk zijn er Brzo-inspecties geweest bij de monochloorazijnzuur (MCA)- en de chloorfabriek (MEB) van AkzoNobel in Delfzijl. Naar aanleiding van de inspectie van 2016 werd nog één overtreding vastgesteld. Er werden geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

Het bedrijf Aluchemie produceert anoden voor de aluminiumindustrie en is gevestigd in de Botlek in Rotterdam. De provincie Zuid-Holland is op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht houden en handhaving. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taken namens de provincie uit.

Minister Schultz van Haegen heeft het Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij kondigt aan dat er koersverandering is ingezet: 'Koers ILT 2021'.  Via 'Koers ILT' spant de ILT zich in om meer risico- en informatiegestuurd te werken.