Incidentbestrijding

Magazine editie

In augustus van dit jaar wil Nederland starten met de installatie van eCall in vrachtwagens. Met eCall kan een noodoproep vanuit een voertuig naar 112 gedaan worden. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is dit systeem nog niet ingevoerd, maar verwacht wordt dat dit systeem veel voordelen kan bieden.

In januari 2018 heeft HP in samenwerking met verschillende regelgevende overheidsinstanties een wereldwijd vrijwillig veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging aangekondigd voor batterijen van bepaalde notebookcomputers en mobiele werkstations. Deze batterijen kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten. 

Op 12 januari vond de start van het project ‘Next Level’ plaats: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s.

Het internationale eventenbureau IQPC heeft een gratis downloadbare infographic samengesteld om antwoord te geven op de vraag 'How prepared are you to respond to an oil and gas incident?' Hierin staat een lijst van recente incidenten in de olie- en gasindustrie in het Midden-Oosten en de belangrijkste voorzorgsmaatregelen om een dergelijke crisis te vermijden.

Op zondag 7 januari werd door medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda een chloorlucht ontdekt in een afgesloten voorraadruimte in de ziekenhuisapotheek. Het bleek dat een verpakking van het middel natrium hypochloriet was gaan lekken - dit middel bevat chloor. Om veilig de gelekte stof op te ruimen, is de brandweer gevraagd om te helpen.

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of rampenbestrijdingsplannen voldoen. Dat blijkt uit een besluit dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd in het Staatsblad (2017, 454).

Op chemie-industrieterrein Chemelot is op 28 november jl. een technische storing in de watervoorziening opgetreden. Daarom zijn verschillende fabrieken stilgelegd. Toen de storing verholpen was, is men op 29 november begonnen met de opstart van de fabrieken. Dit is een gefaseerd proces dat een of twee dagen kan duren.

Op vrijdag 24 november vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, bij Inn Style in Maarssen. Zoals ieder jaar zijn de deelnemers wederom in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

De Veiligheidsregio Zeeland doet via Twitter en haar liveblog verslag van de ontsporing van een trein met LPG bij Nieuwdorp in de nacht van 27 op 28 november. Daarbij is één wagon van de trein op zijn kant gevallen en één wagon naast het spoor gelopen. Er was geen sprake van eventuele lekkage. Er is niemand gewond geraakt.