Incidentbestrijding

Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pac

Magazine editie

Transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen is relatief veilig, maar er doet zich toch weleens een incident voor. In die situaties is het cruciaal dat de betrokken partijen goed met elkaar samenwerken. Daarom hebben deze partijen nu gezamenlijk een nieuwe Handreiking buisleidingincidentbestrijding samengesteld, waarin de informatiestromen bij incidenten inzichtelijk wordt gemaakt.

Magazine editie

Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen is een van de vier kerntaken van de brandweer. Tot voor kort hanteerde de brandweer daarvoor de procedure Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS). In 2014 is de meerjarenvisie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) gekomen. Deze visie brengt een flink aantal veranderingen in de aanpak van een incident met gevaarlijke stoffen met zich mee.

Magazine editie

Medewerkers voldoende onderlegd houden is een voortdurende zoektocht. De standaardopleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen bij onderwijsinstanties voldoen niet altijd aan de interne eisen. Daarom is het Haven­bedrijf Rotterdam al enige jaren bezig om zelf, soms met inhuur van externe specialisten, opleidingen te organiseren.

De VNCI heeft samen met haar Europese moederorganisatie Cefic een Engelse versie gepubiceerd van de handreiking 'Vervoer gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens’: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'.

De Bredase studentenwoningen van Study Studio Park Breda Alpha zijn onlangs voorzien van een hitteschild. Vier van de negen woonblokken liggen langs een spoorweg waarover gevaarlijke goederen worden getransporteerd. Het hitteschild beschermt de woningen en de bewoners bij een spoorwegincident zoals een brand of explosie.

Incidentenbestrijding en bedrijfsbrandweer van ProRail hebben in samenwerking met brandweer Zuid-Holland Zuid zaterdag 24 op zondag 25 maart het blussysteem op rangeerterrein Kijfhoek getest. Met vier blusvoertuigen zijn op vier punten tegelijk de ondergrondse leidingen met water gevuld. De test - die geregeld wordt uitgevoerd - werd glansrijk doorstaan.

Op 20 maart heeft een zeer grote brand gewoed in een loods van Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit bedrijf levert speciale brandwerende coatings voor constructiematerieel. Er was veeel rookontwikkeling, dus omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand werd opgeschaald naar GRIP 1.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft bekendgemaakt dat het ontwerp-Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vanaf 12 maart ter inzage ligt bij de balie van de Veiligheidsregio. Dit in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van het plan.