Incident

Falck is bezig een nieuw trainingscentrum voor veiligheid te bouwen. Het komt naast het huidige terrein op de Maasvlakte. De nieuwbouw biedt de kans om de installaties aan te passen aan de eisen van deze tijd. Er kan onder andere worden geoefend met incidenten met nieuwe brandstoffen en de bijbehorende systemen.

De Politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf in Waalwijk doorzocht. Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het incident bij het tankenpark van de NAM. Bij het laden van aardgascondensaat naar het schip Curacao is deze stof weggelekt.

Bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijfs Chemours/DuPont zijn de volgende moties ingediend:

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van de bedrijven DuPont en Chemours. Zij had toegezegd na te gaan of de resultaten van de aangekondigde bloedtesten naar PFOA mogelijk geanonimiseerd verzameld zouden kunnen worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn onderzoek naar de emissie van formaldehyde bij DuPont Dordrecht in augustus 2016 gepubliceerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het mortierongeval op 6 juli 2016 in het VN-kamp Kidal te Mali. Tijdens de oefening explodeerde een van de granaten in de schietbuis. Hierbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. De mortiergranaat was voortijdig tot ontploffing (detonatie) gekomen.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord over de berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours.Een professor toxicologie had in het AD gesteld dat de stof perfluorisobuteen (PFIB) nooit gebruikt had mo

Magazine editie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten. Een samenvatting.

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.