Incident

De voorzitter van de VBM (vakbond voor burger en militair defensiepersoneel), Jean Debie, heeft op 31 januari in Nieuwsuur gepleit voor een nader onderzoek bij de hele krijgsmacht naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De provincie Zuid-Holland neemt aanvullende maatregelen om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicovolle bedrijven verder te versterken. In het bijzonder wordt ingezet op maatregelen bij majeure risicobedrijven, namelijk de chemie, raffinaderijen en de tankop- en -overslag.

Magazine editie

Het gebruik van lithiumbatterijen is de laatste jaren flink toegenomen. De toename in het gebruik heeft geleid tot een toename van incidenten met batterijen. Om incidenten rondom het vervoer van batterijen te voorkomen hebben we snel goede voorschriften nodig.

De rechtbank van Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen een verdachte die perazijnzuur uitgegoten had in een magazijn van een ziekenhuis. Niet is bewezen dat hij wist dat daarbij een levensgevaarlijke damp vrijkwam.

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in den Bosch boetes van 100.000 euro en 75.000 euro geëist tegen Ecoson en Rendac Son uit Son en Breugel. Op 7 november 2015 kwam het dak los van een vergistingsinstallatie, waardoor circa 22.500 m³ explosief biogas is vrijgekomen.

Op chemie-industrieterrein Chemelot is op 28 november jl. een technische storing in de watervoorziening opgetreden. Daarom zijn verschillende fabrieken stilgelegd. Toen de storing verholpen was, is men op 29 november begonnen met de opstart van de fabrieken. Dit is een gefaseerd proces dat een of twee dagen kan duren.

De Veiligheidsregio Zeeland doet via Twitter en haar liveblog verslag van de ontsporing van een trein met LPG bij Nieuwdorp in de nacht van 27 op 28 november. Daarbij is één wagon van de trein op zijn kant gevallen en één wagon naast het spoor gelopen. Er was geen sprake van eventuele lekkage. Er is niemand gewond geraakt.

Auteur(s)

Ondanks dat de binnenvaart streeft naar ‘zero incidents’ kan het optreden van incidenten nooit helemaal uitgesloten worden. Daarom is het raadzaam zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor het geval dát. Naast best practices en nieuwe technieken spelen training en opleiding daarbij een belangrijke rol.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het bericht 'Honderdste storing op Botlekbrug' in het Algemeen Dagblad van 29 september 2017. De minister stelt dat de in het artikel genoemde cijfers juist zijn:

Op maandag 20 november om 15.10 uur vond er een ontploffing plaats in de zone nevenproducten van de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent. De interne en externe hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er viel hierbij een dodelijk slachtoffer en twee gewonden, van wie de toestand stabiel is.