Incident

In de chemie gebeuren tijdens of na onderhoud de meeste ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook worden de risico's voor werknemers bij de bestrijding van dergelijke voorvallen niet altijd goed ingeschat. Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij calamiteiten op de Westerschelde moeten de hulpdiensten en andere betrokken instanties snel kunnen beschikken over alle gegevens over de betrokken schepen en hun (gevaarlijke) lading. Alleen dan kan adequaat worden opgetreden. Die gegevens moeten worden verzameld en verstrekt via één centraal informatiepunt, zo schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant.

In de binnenvaart, de zeevaart en het goederenvervoer over de weg worden
niet alle incidenten met gevaarlijke stoffen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat gemeld. Dat schrijft de inspectie in haar jaarbericht 2005.

Op dinsdagmorgen 27 juni heeft omstreeks 10.20 uur een explosie op een schip plaatsgevonden. Het binnenvaartschip 'Stoltrome' verlaadde op dat moment het (brandbare) product ethanol.

Het verhaal gaat dat de meeste ongelukken gebeuren waar hulpverleners op weg gaan naar een ramp. Ten eerste is het soms vechten om die paar plaatsen in de brandweerauto. Zij die achterblijven, mokken: "Dit was verdorie mijn calamiteit".

Een trekker met oplegger geladen met chemische stoffen is woensdagavond 7 juni gaan lekken langs de A28 richting Zwolle. De vrachtwagen had een dubbele lading en bevatte zowel vaten azijnzuur als chloor.

Het Directoraat-Generaal Energie en Transport van de Europese Commissie heeft een evaluatie gehouden van het EU-beleid van het vervoer van gevaarlijke goederen sinds 1994. Voornaamste conclusie is dat de richtlijnen van de Commissie volgens de onderzoekers de veiligheid en kennis van het transport van gevaargoed bevorderen.

De rampenbestrijding in Nederland is niet goed voorbereid op grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een reconstructie van het incident met het containerschip 'Fowairet' in de april-editie van Gevaarlijke Lading.

De provincie Zuid-Holland en de milieudienst DCMR vinden niet dat er extra maatregelen moeten komen na de vele incidenten vorige week bij een aantal chemische bedrijven in de Rotterdamse haven.

De DCMR Milieudienst Rijnmond is vorige week overspoelt met milieuklachten in het Rijnmondgebied. Het lekken van vijfhonderd liter ether en een zoutzuurwolk waren de meest ernstige incidenten.