Incident

De jaarlijkse beurs en conferentie IATA Dangerous Goods by Air vindt deze keer plaats tijdens het IATA World Cargo Symposium, op 6 en 7 maart in Mexico Stad.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) heeft het onderzoeksrapport 'Evaluatie regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen' op haar website (www.veiligheidsadviseurs.nl) geplaatst. Een conclusie van het rapport is dat bij grote bedrijven de veiligheidsadviseur al onderdeel van de bedrijfsvoering is, maar dat bij kleinere bedrijven vooralsnog meer gedoogd dan gehandhaafd wordt.

De gemeente Delfzijl heeft een ontwerp-rampbestrijdingsplan vastgesteld voor het Chemie Park in Delfzijl. Dit rampbestrijdingsplan komt in de plaats voor de vijf plannen die op dit moment gelden voor Akzo, Delamine, Dynea, Methanor en Teijin Twaron.

De internationale transportverzekeraar TT Club komt met een dekking voor aanslagen met nucleaire en biochemische goederen, de zogenaamde 'vuile bommen'. De nieuwe verzekering is af te sluiten vanaf 1 januari 2007 en dekt fysiek verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering en aansprakelijkheden.

Hoe communiceer ik over risico's? Welke rol speelt communicatie bij een crisis en hoe bereid ik me daarop voor? En welke rol speelt de media hierbij? De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) geeft hierop antwoord in een brochure over risico- en crisiscommunicatie.

Na een ernstige ziekte is Frank Pétillon, oprichter van DGM (Dangerous Goods Management) BV en grondlegger van het internationale netwerk DGM Support, op maandag 30 oktober in zijn woonplaats Badhoevedorp overleden.

De Arbeidsinspectie heeft via een brief van staatssecretaris Van Hoof van SZW aan de Tweede Kamer laten weten welke inspectieactiviteiten ze in 2007 op het terrein van gevaarlijke stoffen hebben voorgenomen. Uit de brief blijkt dat er in 2007 geen reguliere inspectieprojecten op stapel staan voor niet BRZO/ARIE-plichtige bedrijven. Voor bedrijven die wel onder de BRZO-regelgeving vallen, maakt de Arbeidsinspectie in de brief haar voornemens bekend waar de focus bij de inspectie op zal liggen.

Schrootbedrijven leven de regels voor radioactief metaalafval beter na dan in 2003. Dat blijkt uit controles van de VROM-Inspectie bij 115 schrootbedrijven.

D66 in Roosendaal eist van het stadsbestuur opheldering over de risico's die Roosendaal loopt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Vorige week maandag werd het treinverkeer in Roosendaal stilgelegd, omdat een tankwagon acrylnitril zou lekken.

Een slecht afgesloten tankwagon zorgde dinsdagochtend voor hinder aan het station in Leuven. Het ontsnapte goedje was methyl- en butylacrylaat, dat irritaties aan ogen en luchtwegen veroorzaakt, zo berichtte Het Nieuwsblad.