Incident

Het einde van de juridische en bestuurlijke chaos bij buisleidingen is in zicht: de overheid schept meer duidelijkheid. Lees hierover in een samenvatting van het artikel 'Buisleiding uit privésfeer' van Constant Gras in Europoort Kringen.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat haar inspectieprogramma voor de binnenvaart afstemmen op de met de sector vastgestelde top 5 van risico's die mogelijk de veiligheid van binnenvaartschepen beïnvloeden.

Definitieve cijfers laten zien dat Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden, in 2006 een topjaar had. De groei is vooral te danken aan de overslag van olieproducten en containers. De eerste twee maanden van 2007 laten zien dat de sterke groei zich doorzet.

Na het succes van de Praktijkmiddag van Gevaarlijke Lading in 2006, organiseert het vakblad over transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen dit jaar op 18 oktober weer een Praktijkmiddag.
Salvagebedrijf EcoLoss gaat onder meer in op de gang van zaken bij de ontmanteling van XTC-laboratoria en op incidenten met gevaarlijke stoffen in de chemische industrie.

DCMR Milieudienst Rijnmond, het Openbaar Ministerie en de politie Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie) hebben een intentieverklaring getekend om de samenwerking op het gebied van milieuhandhaving te structureren en te verbeteren. Daarnaast zijn deze drie partijen gestart met het project 'incidenten'.

Volgens ingewijden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt de totale schade van de olieramp die 18 januari bij Rotterdam plaatsvond neer op ongeveer 150 miljoen euro. Deze kosten worden veroorzaakt door opruimkosten, maar vooral ook inkomstenderving wegens dagenlange onbereikbaarheid van bedrijven voor de scheepvaart.

De controle op vervoer van chemisch afvalwater van chemieconcern DSM wordt verscherpt. Van de inhoud van iedere tankwagen wordt voortaan voor vertrek een monster afgenomen.

Gemeenten, provincies en het Rijk zijn vanaf begin maart 2007 verplicht risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen in bedrijven, op transportroutes en bij buisleidingen op te nemen in het risicoregister. De gegevens moeten openbaar en via internet te raadplegen zijn op de provinciale risicokaarten.

Op de A2 richting Eindhoven ter hoogte van Welschap is dinsdagavond 13 februari een tankwagen geladen met 16 ton sterk gekoeld, vloeibaar zuurstof gekanteld. Zowel de linker- als de rechterrijbaan van de A2 zijn na het ongeval afgesloten voor het verkeer. In de rubriek Incident in beeld een uitgebreid verslag.

Negentien voertuigen met gevaarlijke lading gecontroleerd, waarvan ongeveer de helft in overtreding was. Daarmee boekte de controle van het Korps Landelijke Politie Diensten begin december langs de A67 bij Geldrop cijfermatig gezien een 'gemiddelde score', zoals dat in KLPD-termen heet. Gevaarlijke Lading was aanwezig bij deze controle en komt met een uitgebreid verslag in komend nummer. In dit webbericht alvast een voorproefje.